Hoppa till innehåll

Kort sammanfattning från styrelsemötet 8/9

Asfalteringen är färdig runt L3-Rb2 samt runt lite övriga
ställen som brunnar mm. Nästa år är målet att asfaltera
det största parkeringsområdet i Södra Stommen, samt
kanske även 1-2 gångvägar, om ekonomin tillåter.

Städdagen bestämdes till lördagen den 8 november kl 10.00.
Mark & Miljögruppen arbetar fram ett arbetsförslag till 
respektive städområde, och försöker knyta ansvariga till 
detta. Info kommer att gå ut separat om detta lite senare.

Ekonomin ser bra ut när endast 4 månader av året återstår.

Angående fiber så hoppas vi ha en offert från 
Härryda Fiber tills nästa styrelsemöte att 
ta ställning till.

Styrelsens intentioner är att få igång längaombuden igen, 
och förhoppningsvis kan vi kalla de till nästa styrelse-
möte som äger rum måndagen den 6/10. Info kring 
längaombuden/förfarandet kommer separat lite senare.

Lämna ett svar