Hoppa till innehåll

Närvarostyrd belysning i garagen

Nu installerar vi närvarostyrd belysning i fler av våra garage. Det är garagelänga G22-G23 vid Norra Stommen står näst på tur att få de nya vägguttagen. Eftersom dessa är kopplade till en timer på 15 minuter kan vi säkerställa att lampor och annat inte lyser i onödan. På så vis sparar vi el!

Som boende bör du dubbelkolla att egna lampor eller fasta kablar är borttagna inför installationen. Du vet säkert sen tidigare att du bör använda den lampa som Sammfälligheten installerat i garagen, ej andra lampor.

För er med elport kommen den att fungera precis som tidigare.

Vi passar på att påminna om att laddning av elfordon är absolut förbjudet i garagen då det utgör en brandrisk. Styrelsen arbetar för fyllt med att ta fram en lösning för säker laddning men innan dess bör ingen ladda elbilen i våra garage.