Hoppa till innehåll

Områdesskötsel


Under 2023 kommer vi att ta ner ett antal stora träd i området, ett arbete som kommer fortlöpa även kommande år.

Anledningarna varierar, det kan bland annat handla om trädets ålder och storlek eller att det växer grenar över byggnader.

Återplantering av nya träd som är lågväxande och mindre allergiframkallande sker självklart löpande.