Kategorier
Allmän information

1 Juni sker bytet av sopnedkastluckorna

Nu har många boende kvitterat ut sin nyckel inför låsningen den 1 juni men det är många kvar..
Under måndagen den 1/6 2015 kommer vi påbörja bytet av sopnedkastluckor på molokstationerna. Luckorna öppnas med SP-nyckeln och är självstängande. Kompostmoloken kommer inte att låsas men om problemet med nedkastning av elektronik, byggmaterial och sorteringsavfall flyttas över till kompostmoloken kan det i framtid också sättas en låsbarlucka på den moloken.

Många frågor har kommit in till Områdesvärden under veckan när utkvitteringen av nycklarna har skett.

1. Den utkvitterade nyckeln går den bara till sopluckan på moloken?

Svar: Den nyckeln som kvitteras ut är SP-nyckeln, många boende har redan en likadan nyckel som används till spolplattan, för att komma in i servicehusen och för att låna stegen vid husväggarna/kärran vid panncentalen. Nyckeln som kvitterades ut vecka 22 har naturligtvis samma användningsområde som den tidigare sp-nyckeln.

2. Om hushållet kräver fler än en nyckel?

Svar: SP-nyckeln är inte skyddad så man kan själv kopiera upp hur många nycklar hushållet behöver hos en låssmed. Det finns även möjlighet att köpa nycklar på områdeskontoret för 100 kronor styck.

3. Vilka moloker eller kärl kommer att låsas? Kommer kommunens återvinningsstation också få låsta luckor?

Svar: De moloker som kommer att låsas är för hushållssopor, det är den större varianten av molokerna. Den mindre som det slängs kompost i kommer inte bli låsta i nuläget men om problemet med nedkastning av elektronik, byggmaterial och sorteringsavfall flyttas över till kompostmoloken kan det i framtid också sättas en låsbarlucka på den moloken. Kommuns/ FTIs (förpacknings och tidningsinsamlingen) återvinningsstation kommer inte att låsas.

4. Med vilken typ av lås kommer moloken att låsas med? Kommer inte folk strunta i att stänga luckorna för att slippa nycklar?

Svar: Vad som har kommit fram till områdesvärden är att många trott och det har även blivit ett ”rykte” som spridit i okunskap om att molokerna skall låsas med hänglås. Detta är inte fallet utan en ny soplucka kommer att sättas på plats med inbyggd cylinder. Luckan är självstängande och saknar handtag där man behöver stänga igen luckan och låsa själv.

 

 

 

Lämna ett svar