Hoppa till innehåll

maj 2015

Möte mellan längaombuden

Igår 25/5 hade längaombuden möte. Tyvärr dök endast 8 av 16 stycken upp.

Vi som var där hade ett mycket givande och intressant diskussionsmöte bl.a. om hur vi ska lägga upp vårt framtida arbete gällande en föryngring och uppfräschning av våra gårdar och övriga grönytor.

Det bestämdes att vi ska försöka ha tre stycken sådana här möten per år, kallelser kommer skickas till de berörda.

OBS! Det saknas fortfarande längaombud till FEM stycken längor.

Tack till alla som medverkade.

//Styrelsen

Information från maj månads styrelsemöte

Hej

  • Ett informationsmöte gällande övergång till fiber kommer att hållas under hösten/vintern 2015. Kallelse kommer skickas till samtliga när datum är bestämt.
  • Längaombuden kommer att kallas till ett diskussionsmöte vecka 22.
  • Telefonsvararen är nu inkopplad och besökstiden 09:30-10:00 är borttagen. Telefontiden/besökstiden på torsdagar 16:00-18:00 är fortfarande kvar.
  • Lekplatsbesiktning är genomförd, vi inväntar protokoll.
  • Byte av armaturer på garagelängorna till nya lågenergiarmaturer kommer att genomföras med start i Norra Stommen 2015.
  • Hundägare som har hundar lösa i trädgården uppmanas att ha koll på de så de inte smiter ut, framför allt när andra hundar går förbi utanför.

//Styrelsen