Hoppa till innehåll

juni 2016

Härryda kommun inför parkeringsskiva

http://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivtrafikvagarochresor/harrydakommuninforparkeringsskiva.5.69f5d6ac154de391072bb764.html

Till hösten inför Härryda kommun p-skiva på en- och tvåtimmars-parkeringar i Mölnlycke och Landvetter centrum. Parkeringen är fortfarande gratis men det kommer att behövas en p-skiva för att få stå på dessa platser.

Varför vi gör detta? Jo, för att minska antalet långtidsparkerade bilar och därmed få till en större rotation på våra centrala parkeringar.
Distribution och användning av p-skivan

Kontakt

Lena Johansson, trafikingenjör
031-724 61 67
lena.johansson@harryda.se

Eldningsförbud i Härryda kommun

http://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivbyggaboochmiljo/eldningsforbudiharrydakommun.5.54a8603415516884a261f969.html

Från och med söndag 5 juni råder eldningsförbud i Härryda kommun. Beslutet har fattats tillsammans med Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Partille och Lerum. På grund av en längre periods torka och ogynnsamt väderleksförhållande kan en brand i skog och mark bli mycket svår att hantera.

Förbudet gäller all typ av eldning och grillning på marken. Grillning i en för ändamålet framtagen grill, grillning vid en särskilt anordnad grillplats samt användning av spritkök omfattas inte av beslutet.

Det görs ingen skillnad på villatomt eller övriga markområden.

Räddningstjänsten uppmanar till mycket stor försiktighet vid all typ av aktivitet som kan orsaka brand i terrängen.

Kontakt

Per-Arne Larsson, säkerhetschef
031-724 64 03
per-arne.larsson@harryda.se

Bevattningsförbudet hävt

http://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivbyggaboochmiljo/bevattningsforbudethavt.5.192610931550af91cf73146.html

Efter att härrydaborna hörsammat uppmaningen att spara på dricksvatten har nivåerna i kommunens reservoarer höjts. Därför hävs förbudet, men vi manar till fortsatt försiktighet med vattnet.

– Det går bra att vattna sommarblommorna, men vi önskar att man låter bli att låta vattenspridaren stå på över natten, eller fyller poolen med dricksvatten, säger Jessica Sténhoff, verksamhetschef VA och avfall.

//Styrelsen

Fortsatt bevattningsförbud

http://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivbyggaboochmiljo/fortsattbevattningsforbud.5.192610931550af91cf73146.html

Kommuninvånarna hörsammade vädjan om att spara på vattnet och under onsdagseftermiddagen och kvällen halverades vattenförbrukningen. Regnet hjälpte också till men förbudet råder alltså fortfarande, tills tillräcklig mängd vatten producerats.
– Jag vill verkligen rikta ett stort tack till kommuninvånarna för att de så snabbt hjälpt till med att spara på vattnet, säger Jessica Sténhoff, verksamhetschef för VA & avfall. Vi är inte riktigt i mål än men vi är tacksamma för den gemensamma insatsen.

Sedan i onsdags har Härryda kommun infört bevattningsförbud för kommunalt vatten. Det torra och varma vädret har medfört en ökad vattenförbrukning, inte minst till bevattning av gräsmattor och trädgårdar. För att kunna fylla upp reservoarerna igen råder därför bevattningsförbud för kommunalt vatten tills annat meddelas.

Medveten vattenförbrukning
En genomsnittlig person förbrukar ungefär 160 liter vatten per dygn. Att alltid ha en medveten vattenförbrukning sparar energi och är bra för miljön. Att inte låta vattnet stå och rinna är det absolut viktigaste och enklaste du kan göra. Stäng alltså av duschen när du tvålar in dig och låt inte kranen stå och rinna när du borstar tänderna. Fler enkla tips hur du kan minska vattenanvändandet:

 • Låt inte kranen stå och rinna i onödan.
  Varje minut rinner det ut cirka 6 liter vatten. Stäng vattenkranen när du borstar tänderna och när du tvålar in dig.
 • Köra bara diskmaskinen när den är full.
  Det går åt ca 15 liter vatten för en maskindisk.
 • Använd balja om du handdiskar.
  Det går oftast åt mer vatten att handdiska än att diska en full maskindisk. Du kan spara vatten genom att inte diska och skölja under rinnande vatten.
 • Välj att duscha kortare tid.
  En dusch på 3 minuter motsvarar i snitt 36 liter vatten medan en dusch på 10 minuter förbrukar cirka 120 liter vatten.
 • Undvik att bada i badkar.
  Ett fyllt badkar motsvarar cirka 150 liter vatten.
 • Fyll tvättmaskinen ordentligt.
  Det går åt 50 liter vatten för en tvätt.

Kontakt

Pär Olausson, driftchef VA
031-724 67 35
per.olausson@harryda.se