Hoppa till innehåll

januari 2020

Vad innebär ett uppdrag i styrelsen?

Fredrik Ahlstrand är en av styrelsens nyaste medlemmar och blev invald som suppleant vid årsstämman i april 2019. Fredrik bor i ett radhus i Norra Stommen tillsammans med sin fru och två barn. Efter att ha bott drygt fyra år i området vill han dra sitt strå till stacken och engagera sig i samfälligheten.

Varför valde du att engagera dig i styrelsen?

Jag arbetar med verksamhetsutveckling inom idrott, framförallt fotboll och har varit verksam i idrottsföreningar i stora delar av mitt liv. För mig känns det självklart att alla i en samfällighet behöver turas om med det som behöver göras utifrån det man kan bidra med. Man kommer långt med engagemang! Det är ett kollektivt och gemensamt intresse för oss radhusägare att ta hand om samfälligheten och dess utveckling. Indirekt påverkar det också värdet på våra fastigheter.

Vad hade du för önskemål som ny styrelsemedlem?

Jag uttryckte att jag var särskilt intresserad av att arbeta med Stommens utemiljö och jag är nu med i gruppen som ansvarar för det. Jag kommer också att hjälpa till med hemsidan eftersom jag har viss erfarenhet av det sedan innan. Jag ser det som en styrka att styrelsen är mån om att tillvarata de kompetenser som finns i gruppen.

Vad skulle du vilja åstadkomma i området?

En vision är att göra utemiljöerna i Stommen ännu mer barnvänliga. Då tänker jag först och främst våra öppna ytor som skulle kunna bli tydligare aktivitetsytor för kreativa lekar och spontanidrott.

Hur har du upplevt de här månaderna i styrelsen?

Det är ett gott gäng med många olika personligheter och kunskaper. Jag är glatt överraskad över hur positiva och framåtsyftande alla är. Det finns ett driv och ett samarbete för att utveckla samfälligheten. En del har varit med lite längre och så är vi några nya. Det är jätteviktigt för hållbarheten i engagemanget att ha rullians i styrelsen. Tidigare när jag hade en mer passiv roll i samfälligheten kunde jag inte heller räkna med att kunna påverka olika frågor. Nu när jag klivit in och ger en del av min tid till det här har jag också möjlighet att lyfta mina åsikter i olika frågor.

Du behövs i styrelsen

Här kommer en hälsning från valberdningen bestående av Jonas Bolin, Marie Eriksson och Tobias Elfström. Som radhusägare är vi alla delägare i samfälligheten och har del i ansvaret för området. Inför årsstämman 23 april behöver vi tillsätta en ny ordförande och en suppleant som båda påbörjar sitt styrelsearbete januari 2021. Arbetet är avlönat i förhållande till ansvarsuppgifter och styrelsemedlemmar deltar i styrelsemöten en kväll i månaden. Om du är nyfiken på att veta mer eller vill tipsa om en granne som du tror kan passa för uppdraget så hör av dig till: valberedningen.stommen@gmail.com
Samfälligheten har en invald styrelse med 5 ledamöter och 5 suppleanter. Styrelsen består av 8 radhusägare och 2 representanter från Förbo. Tveka inte att höra av dig, vårt gemensamma engagemang som radhusägare är betydelsefullt för att vår samfällighet ska kunna fungera.

Du behövs!

Som radhusägare är du också delägare i samfälligheten och har därför del i ansvaret för området. Samfälligheten har en invald styrelse med 5 ledamöter och 5 suppleanter. Styrelsen består av 8 radhusägare och 2 representanter från Förbo. Här är styrelsen som under året arbetat för att vi ska få värme vatten, fungerande sophämtning, hållbar ekonomi, skötsel av gemensamma lokaler, underhåll fastigheter och fina grönområden. För att allt detta och mycket mer ska fungera krävs en grupp engagerade personer som arbetar för ett fungerande område. Har kanske just du något att bidra med till vår samfällighet eller tipsa om en granne  som har kunskaper eller engagemang som kan passa i eller i samarbete med styrelsen eller som ombud för sin länga. Tveka inte att höra av dig, vårt gemensamma engagemang som radhusägare är betydelsefullt för utvecklingen av vår samfällighet. Snart drar valberedningen igång sitt arbete inför stundande årsstämma i april. Valberedningen består av Jonas Bolin, Tobias Elfström och Marie Eriksson som kommer att presentera sig närmare inom kort.

Tyck till!

Har du några bra idéer kring hur vi kan förbättra vårt område? Fram till 28 februari finns möjlighet att lämna in motioner till styrelsen via mail eller i brevlådan utanför områdeskontoret. Innan årsstämman i slutet av april behandlar styrelsen alla motioner som kommer in. För att motionen ska vara godkänd måste namn och adress framgå. (Foto från samfällighetens årsstämma 2019. Radhusägare kallas till stämman, Förbo representeras av sina styrelsemedlemmar.)