Hoppa till innehåll

april 2020

Alternativ årsstämma

Under de senaste veckorna har styrelsen undersökt hur vi kan hantera kommande årsstämma i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring smittspridning av Covid-19 samt på ett juridiskt korrekt sätt. Det är inte helt enkelt att skjuta på en stämma då beslut om exempelvis samfällighetsavgift blir hängande i luften. 

Det vi kan göra för att minimera antalet personer som möts är att hantera de mest akuta frågorna genom ett ombudsförfarande. Vi kommer inom en vecka att dela ut dokument till samtliga radhusägare där var och en ges möjlighet att ta ställning i några frågor skriftligt samt ge godkännande till att de hanteras på stämman av ett ombud från styrelsen. Detta förfarande innebär att endast 3-4 personer behöver närvara personligt på årsstämman men att samtliga radhusägare och Förbos representanter ändå ges möjlighet att vara delaktiga i beslut. 

Vi har vänt och vridit på olika tänkbara lösningar och ställt dem mot lagen om samfällighetsförvaltning och vad som står i vår stadga. Alternativet att skjuta på stämman valdes bort eftersom det bland annat medför svårigheter att hantera samfällighetsavgiften vilket påverkar vår ekonomi. Enligt de lagkrav vi har att rätta oss efter är det inte heller möjligt med digital mötesform vid omröstning. Tidigare år har vi haft ca 20 deltagare på årsstämmorna så det skriftliga ombudsförfarandet vi nu väljer ger fler än vanligt möjlighet att vara med och påverka.