Hoppa till innehåll

maj 2020

Ny ordförande

Helen Häggström är invald som ny ordförande i Samfälligheten Stommen och påbörjar sitt arbete i januari 2021. Helen flyttade till Landvetter 2007 och har bott i ett radhus i Norra stommen sedan 2017 med sina tre barn.

Varför valde du att engagera dig i styrelsen?

Jag läste informationen från valberedningen och kände att jag som del i den här samfälligheten vill bidra med det jag kan. Som många andra har jag tankar och åsikter om det som händer i vårt område men för att kunna vara med och påverka behöver jag också investera tid och engagemang. Jag har arbetat i många år med olika typer av ledarskap och drivs av att förbättra verksamheter så ordförandeskapet känns som en utmaning som passar mig.

Vad har du för förväntningar på styrelseuppdraget?

Jag förväntar mig att vi tillsammans ska kunna arbeta framåt. Att vi fortsätter med det som fungerar bra men också ser med nya ögon på möjliga förändringar och vågar se saker på nya sätt. Jag hoppas på ett gott samarbete och delaktighet från styrelsen men också en öppenhet och intresse från alla boende i Stommen. 

Vad skulle du vilja åstadkomma i området?

Jag vill åstadkomma en känsla av samhörighet och att vi hjälps åt så att vi inte förlorar värdet i vår fina förening. Som radhusägare är vi delägare i samfälligheten och det krävs att vi tillsammans känner ägandet och omsorgen om hela området, inte bara våra egna fastigheter. Jag vill vara med och lyfta området så att det fortsätter att utvecklas. Jag hoppas också kunna vara en del i att skapa ett ökat engagemang där fler bidrar med en liten del av sin tid för det som behöver göras i samfälligheten. Det är vårat gemensamma intresse att Stommen är och fortsätter att vara ett bra område att bo i.