Hoppa till innehåll

november 2021

Extra lås för hemtjänsten

Härryda Kommun kommer under 2021 införa digitala lås till servicebyggnader för personer med hemtjänst/trygghetstelefon vilket berör tvättstugor och sopmoloker i Stommen. Tvättstugorna kommer att få digitala lås och molokerna får ett duolås med ett extra lås för hemtjänsten. Installation i Stommen kommer att ske under v.47.

Du behövs i styrelsen!

Som radhusägare är vi alla delägare i samfälligheten och har del i ansvaret för området. För att tillsammans kunna skapa ett välfungerande område behöver vi vara många som engagerar oss i och runt styrelsen. Inför årsstämman i april behöver vi förslag på nya kandidater till styrelseposter som kan påbörja sitt uppdrag april 2022.

Just nu är vi i behov av personer som är intresserade av administration och ledarskap. Vi söker även kompetenser inom Ekonomi, kommunikation och IT, gärna med kunskaper om WordPress. Framförallt söker vi dig som är engagerad och mån om att förbättra vårt område. Om du är nyfiken på att veta mer eller vill tipsa om en granne som du tror kan passa för uppdraget så hör av dig till: valberedningen.stommen@gmail.com

För att vi ska kunna tillsätta bästa möjliga styrelse behöver vi göra det tillsammans med alla radhusägare, så ditt engagemang behövs! /Eva Gustavsson och Annika Strid, valberedningen

Förnyat värmesystem

Solör Bioenergi är nu igång med att se över och förnya vår värmelösning. Ett omodernt system, känsligt för störningar, kommer att byggas om till en helt ny lösning med ett sekundärt nät som kopplas på stamnätet i Landvetter. Från sommaren 2022 kommer våra dryga 300 bostäder att få fortsatt värme från ett nytt modernt fjärrvärmenät. Arbetet består i att en del av stamledningen i Landvetter och de interna ledningarna i området byts ut. Det kommer att pågå under flera etapper och vara klart till sommaren. Ett sekundärt nät byggs upp med undercentraler som ansluter till primärnätet. Värmen kommer att levereras via fem slingor framöver vilket gör systemet mindre känsligt för eventuella stopp.