Stommen från A till Ö

ARBETSGRUPPER
Det finns för närvarande tre arbetsgrupper i styrelsen.
Ansvarsområdena heter FastighetEnergi, FastighetByggnader samt Utemiljö.

AV/INFLYTTNING
Några viktiga saker att tänka på när du flyttar från/till området.

  • Meddela kassören avflyttnings/tillträdesdag, samt namn på nya radhusägare (kassoren.stommen@gmail.com).
  • Säga upp eventuell av Förbo-hyrd p-plats (följer ej med i radhusköp).
  • Tipsa de nya ägarna om www.stommen.se där mycket information finns.
  • Be de nya ägarna kontakta  vår områdesvärd.

BASTU
I servicehus S1, S3 och S5 finns bastu. För att få tillgång till den måste man kvittera ut en nyckel mot en depositionsavgift om 200 kronor. Kvittering sker hos områdesvärden.

BOMNYCKEL
Inom Stommen bor många barnfamiljer, vi har därför valt att göra området bilfritt.
Vid flytt, ombyggnad och transport av tungt materiel ska man givetvis få köra in till sitt boende. Bomnyckel och tillstånd tillhandahålls av områdesvärden mot en deposition av 500:-. Boka tid med Gustav för utkvittering.

Det är viktigt att du håller mycket låg hastighet innanför bommarna och tänker på att det kan dyka upp en cykel eller ett lekande barn när som helst!

BORDTENNIS
I servicehus S3 och S5 finns bordtennisbord. Nät, racket och bollar måste var och en ha med sig själv. Nyckel kvitteras ut mot en depositionsavgift om 200 kronor.

BREDBAND
I området har vi bredband via fibernätet. Du kan välja mellan flera olika leverantörer.

Besök https://vastragotaland.ip-only.se/harryda/#/ för mer information om alla typer av bredband och vilka leverantörer du kan välja mellan.

FÖRBO
Förbo äger hyreshusen som finns i området. Totalt finns det 164 lägenheter i Stommen. För med information besök Förbos hemsida.

GARAGE
Hyra av en garageplats till varje radhus ingår i kvartalsavgiften. Ansvaret för skötsel är delat. Utvändigt räknas garaget som gemensam egendom där underhållet sköts av samfälligheten. Invändigt vilar dock ansvaret på radhusägaren.
I den allmänna jakten på lägre kostnader för boende i området finns ingen värme i garagen.
Det finns även garage avsedda för hyresgäster hos FÖRBO.
All kommersiell verksamhet, så som ”bilverkstad på fickan” är givetvis strängeligen förbjuden . Detta gäller även t.ex. svetsning.

GRILLNING
Grillning görs på ett sådant sätt så att det inte stör grannar, samt att ingen brandfara föreligger!

JULGRANAR
Sedan vintern 2013-2014 har vi inga samfällda julgranar, vi har istället inhandlat belysning som hissas upp i våra sex stycken flaggstänger. Varje gård har en ansvarig för flaggan, den ansvarige har även ansvaret för att vinterbelysningen kommer upp. Hjälp varandra med detta så inte en stackare som ska bråka med ljusslingan varje år, den kan dessutom vara ganska bångstyrig. Speciellt när det blåser lite. Gustav delar ut ringar och belysning innan första advent. Gården bestämmer gemensamt när belysningen ska tas ned, förslagsvis under mars månad. Kontakta Gustav för insamling av ring och belysning.

KABEL-TV
Analog TV finns i området. Vilka kanaler som ingår kan du se under länken Kabel-TV. Vid felanmälan ringer man Sappa.

Vid felanmälan av sin digitala fiber-TV ringer man sin leverantör.

KATTER
Katter som inte hålls under uppsikt har varit ett problem vårt område. Vi har fem stycken sandlådor där många barn leker. Katter ser dessa sandlådor som ”stora” toaletter. I den mån det går så ombeds kattägare att inte ha sina katter springandes lösa i området.

KRANAR/VENTILER
Kranarna/Avstängningsventiler för kall- och varmvatten sitter i grovköket/tvättstugan. Åker ni bort en längre tid är det rekommenderat att kranen till kallvattnet stängs av.

KVARTALSAVGIFT
I kvartalsavgiften ingår varmvatten, fjärrvärme, sophämtning, kabel-TV, garage och all yttre skötsel som lekplatser och grönområden. Se fördelningen under Fördelning av kvartalsavgift.

LEKPLATSER
Det finns fem lekplatser i området. Två små vid S1 och S4 och tre större vid S2, S3 och S5.

LÄNGAOMBUD/LÄNGAREPRESENTANT
En längarepresentant skall finnas i varje radhuslänga. Längarepresentantens uppgift är att vara en länk mellan de boende i längan och styrelsen.
Vilka som är längaombud kan du se genom att klicka på länken Längaombud.

MANGEL
Mangel finns i anslutning till servicehusens tvättstuga. Mangeln får användas av samtliga boende i området.

OMRÅDESVÄRD
Vi har en områdesvärd i Samfälligheten. För kontaktuppgifter samt tider då områdesvärden är anträffbar se vidare under länken Områdeskontor.

P-PLATSER
Vi har besöksparkering längst upp vid Norra Stommen, samt längst ner i Södra Stommen.
Besöksparkeringen är endast till för besökande, och maxtiden är 8 timmar.

Får man besök som stannar längre går det bra att ringa områdeskontoret i Stommen på 031-918697 under ordinarie telefontid (se Områdeskontor) eller ringa direkt till Securitas på tfn 031-802215 för att få ett tillfälligt P-tillstånd som gäller lite längre!

Boende hänvisas att parkera i resp garage/hyrd p-plats! P-plats finns att hyra, och då ringer man Förbo 031-7465000.

Det finns ett par p-platser som är korttidsmärkta (30minuter) både i Norra samt Södra Stommen , dessa ska fungerar som av/pålastningsplatser. Alla boende i Stommen får nyttja de.

RADHUSEN
Det finns två storlekar av radhusen. De kallas RS (radhus smal) respektive RB (radhus bred). RS är 116 kvm (95 st) och RB 138 kvm (62 st).
Samtliga radhuslängor är byggda på s.k. krypgrund/torpargrund och ur underhållssynpunkt finns det minst två nedgångar till denna ”källare” i varje länga.
Som radhusägare äger vi hela huset till och med bottenplattans underdel, resten av grunden ingår i samfälligheten.
Krypgrunden/torpargrunden är tekniskt sett en mycket bra grundläggning där risken för fuktskador från grunden är praktiskt taget obefintlig.

SAMFÄLLIGHETEN
Samfälligheten förvaltas genom styrelsen av fastighetsägarna efter vad de gemensamt bestämmer på månadsmöten och årsstämman.

Varje år kallas Du till årsstämma i april. På årsstämman har du möjlighet att påverka områdets förvaltning genom din röst. Din insats behövs i styrelsearbete, arbetsgrupper, längarepresentant m.m.

Är det något du vill förändra och/eller förbättra så tveka inte att skriva en motion, formulär för det hittar du HÄR.

SERVICEHUSEN
Det finns fem servicehus området. I servicehusen finns bl.a. mangel, bordtennisbord, bastu, toalett och så finns en lokal för t.ex. barnkalas.

SOPHANTERING
Information om sophantering och öppettider på Bråta Återvinningscentral hittar du HÄR.

STYRELSEN
Styrelsen i samfälligheten består av fem ledamöter och fyra suppleanter. Dessutom finns två ordinarie revisorer och en revisorsuppleant. Mer utförlig beskrivning av styrelsen och dess arbete hittar du HÄR.

STÄDDAG
Vi har en städdag på på våren och en på hösten där vi gemensamt går ut och gör en insats för vår närmiljö. Men det viktigaste med städdagarna är att träffa grannarna, prata lite skit,dricka kaffe och grilla korv. Grillningen sker utanför Områdeskontoret i Servicehus 2. Man får gärna baka en kaka och bjuda sina grannar på med. 🙂

TRAFIK
Trafik med bilar och mopeder är i princip förbjuden i området.
Vi har 8 timmars besöksparkering.
Securitas övervakar våra parkeringar och ytorna inne i området.
Behöver någon köra in bilen i området så kan man hämta ut ett tillfälligt p-tillstånd hos Områdesvärden.

TVÄTTSTUGA
Tvättstuga finns i servicehusen men får enbart utnyttjas av FÖRBO:s hyresgäster.

VARMVATTEN
Varmvatten levereras till samtliga hus. Ibland kan avbrott i leveransen ske p.g.a. reparationsåtgärder. Dessa mindre stopp brukar vara åtgärdade inom en dag eller två. Information kommer alltid upp här på hemsidan under Nyheter .

VÄRME
Värme vill vi alla ha, och det får vi via fjärrvärmenät som ägs av Solör Bioenergi. Värmedistributionsnätet inne i vårt område ägs av samfälligheten.

ÅRSMÖTE
Årsmöte hålls senast i april varje år.
Kallelse till årsstämman sker minst fjorton dagar i förväg och i kallelsen anges de ärenden som skall behandlas.
Motioner till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast 28/2 varje år. Motioner kan lämnas in via webbsidan eller skriftligt till Områdesvärden eller någon i styrelsen.