Kategorier
Allmän information

Reparation av TV nät och bredband

Under onsdagen den 26 augusti kan det förekomma störningar i TV nätet och bredbandet.

 

Den 2 september kommer TV nätet vara bortkopplat från och med 06.00-12.00 p.g.a. reparation.

Kategorier
Okategoriserade

Hanna skall avsluta sin tjänst som områdesvärd

Den 28 augusti avslutar Hanna sin tjänst hos samfälligheten och istället kliver Lukas in som vikarierande områdesvärd från och med vecka 37.

Hanna vill tacka alla boende för den tiden som hon varit här på Stommen.

Kategorier
Allmän information

1 Juni sker bytet av sopnedkastluckorna

Nu har många boende kvitterat ut sin nyckel inför låsningen den 1 juni men det är många kvar..
Under måndagen den 1/6 2015 kommer vi påbörja bytet av sopnedkastluckor på molokstationerna. Luckorna öppnas med SP-nyckeln och är självstängande. Kompostmoloken kommer inte att låsas men om problemet med nedkastning av elektronik, byggmaterial och sorteringsavfall flyttas över till kompostmoloken kan det i framtid också sättas en låsbarlucka på den moloken.

Många frågor har kommit in till Områdesvärden under veckan när utkvitteringen av nycklarna har skett.

1. Den utkvitterade nyckeln går den bara till sopluckan på moloken?

Svar: Den nyckeln som kvitteras ut är SP-nyckeln, många boende har redan en likadan nyckel som används till spolplattan, för att komma in i servicehusen och för att låna stegen vid husväggarna/kärran vid panncentalen. Nyckeln som kvitterades ut vecka 22 har naturligtvis samma användningsområde som den tidigare sp-nyckeln.

2. Om hushållet kräver fler än en nyckel?

Svar: SP-nyckeln är inte skyddad så man kan själv kopiera upp hur många nycklar hushållet behöver hos en låssmed. Det finns även möjlighet att köpa nycklar på områdeskontoret för 100 kronor styck.

3. Vilka moloker eller kärl kommer att låsas? Kommer kommunens återvinningsstation också få låsta luckor?

Svar: De moloker som kommer att låsas är för hushållssopor, det är den större varianten av molokerna. Den mindre som det slängs kompost i kommer inte bli låsta i nuläget men om problemet med nedkastning av elektronik, byggmaterial och sorteringsavfall flyttas över till kompostmoloken kan det i framtid också sättas en låsbarlucka på den moloken. Kommuns/ FTIs (förpacknings och tidningsinsamlingen) återvinningsstation kommer inte att låsas.

4. Med vilken typ av lås kommer moloken att låsas med? Kommer inte folk strunta i att stänga luckorna för att slippa nycklar?

Svar: Vad som har kommit fram till områdesvärden är att många trott och det har även blivit ett ”rykte” som spridit i okunskap om att molokerna skall låsas med hänglås. Detta är inte fallet utan en ny soplucka kommer att sättas på plats med inbyggd cylinder. Luckan är självstängande och saknar handtag där man behöver stänga igen luckan och låsa själv.

 

 

 

Kategorier
Allmän information

Mopedister som kör ouppmärksamt i Stommen

Boende i Stommen var under måndagen den 4/5 2015 nära att bli påkörd av en mopedist som i hög fart körde genom Stommens område. Det är förbjudet att köra motorfordon i Stommen. Prata gärna med era mopedkörande ungdomar om detta.
Stommen är ett område med många lekande barn och äldre människor som promenerar och innan en olycka sker (med barn, vuxen eller djur) så är det bra om vi kan flytta trafiken från gångvägarna i Stommen till kommunens stora vägar utanför området. Detta uppnår vi nog enklast genom att informera våra ungdomar.

Stommen är ett bilfritt område. 

Kategorier
Allmän information Info från styrelsemöte Mark & Miljö

Städdag den 11 april

Vårstädning

Lördagen den 11/4 2015 är det åter igen dags för Stommens vårstädning.

Vi startar klockan 10.00 och arbetar fram till klockan 12.00 då vi samlas vid servicehus 2 och tänder grillen.

Vi hoppas på stort engagemang, tag chansen att träffa era grannar och att göra en insats för området! Är ni osäkra på vad ni kan hjälpa till med så kontakta gärna områdesvärden eller Johan Johnsén (0708-84 06 31) så kan de ge förslag på saker som behöver fixas.

Avstjälpningsplatserna för trädgårdsavfall är markerade sedan den 7/4 och avfallet kommer att hämtas måndagen den 13/4.

Flisupptaningen kommer att ske under vecka 16 med början på måndagen den 13/4. Sopa gärna fram flisen så den hamnar i mitten av gångvägarna så blir det lättare att ta upp den.

Vi ses på lördag!

//Styrelsen

Clean

Kategorier
Allmän information Okategoriserade Vatten & Fjärrvärme

UPPDATERING Dålig värme i delar av Norra Stommen

Under början av vecka 14 har vi fått in klagomål på att det är dålig värme ut till delar av N. Stommen. Vi arbetar med att lokalisera problemet tillsammans med entreprenör och hoppas komma till en lösning snarast. Det har gjorts en justering på tisdagsef som vi redan gett positiv utdelning och värmekurvan stiger. Arbetet med felsökning kommer att fortsätta och flera dagliga avläsningar sker dagligen för att märka ev. problem.
Uppdatering kommer att fortlöpa tills vi når en lösning.

2/4 2015
Uppdatering: Värmen i Norra Stommen har på många håll återgått till normal innehus tempraturer. Om du har fortsatta problem med onormalt låga eller höga tempraturer inomhus kontakta områdesvärden. Arbetet med felsökning kommer att fortsätta och de dagliga avläsningarna sker oftare för upptäcka eventuella problem som uppstår.

17/4 2015
Uppdatering: Under vecka 16 var det ett flertal som ringde in till områdesvärden från övre delen av NS och meddelade att det fortfarande är kallt i husen. Man valde då att på torsdagen gå runt till några av dom husen som har haft kallt och mäta inkomande värme samt innetemp. Allt låg inom det normala, en liten justering gjordes på värmekurvan och vi ber alla som har fortsatt kallt att meddela antingen längaombud eller områdesvärd.

Kategorier
Allmän information Skadegörelse

Grannsamverkanmöte

”I ett område med grannsamverkan samarbetar de boende med varandra. Avsikten med grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten.”

Under kvällen till den 18 mars 2015 hade Styrelsen för Samfälligheten Stommen bjudit in till informationsmöte för grannsamverkan tillsammans med Niklas som är polis och arbetar mycket med brottsförebyggande och grannsamverkan i storgöteborg. Han har lång erfarenhet av polisyrket och vi är glada och tacksamma över att han ville komma och föreläsa och informera oss om vad som är viktigt att tänka på i ett bostadsområde som Stommen.

Han informerade om vikten i att lära känna sina grannar och säga till bekanta när man lämnar huset för att resa bort eller liknande, att våga vara uppmärksam på ljud och annat som verkar onormalt och meddela ansvariga i vårt fall längaombud, områdesvärd, securitas eller polisen.

Därför fungerar grannsamverkan

Utbildning

Utbildningen av kontaktombuden och polisens brottsförebyggande information gör att de boende blir bättre på att skydda sina tillhörigheter.

Social kontroll

När man känner varandra i området vet man också vem som inte bor där — mångas vaksamhet blir ett effektivt skydd.

Den ökade sociala kontakten kan göra området lugnare och minska eventuell brottslighet även bland de boende.

Trygg miljö

När de boende trivs i miljön rör de sig ofta mer ute, vilket ökar möjligheten att upptäcka brottslingar.

Nu när vi har tagit del av denna föreläsningen kommer vi så fortsätta arbeta för att skapa en gemensam och fungerande grannsamverkan, för att grannsamverkan ska fungera är det viktigt att alla får vara lika delaktiga i det fortsatta arbetet. Detta kommer att sättas upp skyltar om grannsamverkan i utkanten av hela området samt att man kan få hämta dekaler som man kan sätta på dörrar eller fönster. Detta kommer ske under april månad.

Allt som nämndes på mötet finns att hitta på under BRÅs hemsida och samverkan mot brott.

  • samverkanmotbrott.se
  • bra.se

 

Styrelsen vill också tacka alla som kom och medverkade för en trevlig kväll.

 

Kategorier
Allmän information

Avbrott i internet och kabel-tv den 25/3

Några veckor tillbaka var det ett avbrott i kabel och internet anslutningen. Detta var pga av en avgrävd fiberkabel på idrottsvägen i Landvetter centrum. Man valde att laga provisoriskt och nu är ett datum satt när man ska byta kabeln.

Byte av fibern kommer att ske onsdagen den 25/3 2015 från klockan 8.00 och man beräknar vara klara vid klockan 14.00 samma dag.

Alltså kommer kabel-tv och internet inte att fungera den 25/3 2015 mellan 8.00 och 14.00.

 

Kategorier
Allmän information Skadegörelse

Informationsmöte Grannsamverkan

Under vecka 12, onsdagen den 18 mars 2015 gör vi ett nytt försökt till informationsmöte med Polisen angående grannsamverkan. Vi hoppas att så många som möjligt har tid att komma, alla boende i stommen är välkomna.

Datum och tid: Onsdagen den 18/3 2015 klockan 18.00

Vart: Landvetterskolans matsal

 

Klicka på kartan för att förstora den.

kommunkarta54f4280a8b19a

 

Kategorier
Info från styrelsemöte

Styrelsemöte 9/3 2015

Kort om vad som bestämdes och viktig information till boende från styrelsemötet 9/3 2015.

  • Grannsamverkan, ett informationsmöte kommer att hållas i Landvetterskolans matsal, onsdagen 18/3 2015, klockan 18.00  mötet förväntas att ungefär ta 2 timmar. Vi hoppas att uppslutningen blir så stor som möjligt. Alla boende i Stommen området är välkomna.
  • Städdagen våren 2015 kommer att vara den 11 april, mer information kommer.
  • Inbrott i Södra Stommen helgen vecka 9, vikten i att starta en grannsamverkan och god kontakt med grannar.
  • Under våren 2015 kommer alla våra molokstationer att byta sopluckor till låsbara luckor. Preliminär start av byte till låsbara luckor är den 1 juni. Mera information kommer att delas ut och kommer att komma på hemsidan samt boendekanalen.
  • Garageportar, pga av mycket inbrott och förstörelse på garagen kommer vi under våren att ha en service på garageportar som är trasiga av en utomstående firma. Om du har en port som blivit skadad eller är svår att stänga och öppna.  Ta kontakt med områdesvärden, ring 031-91 86 97 eller maila info@stommen.se märk med namn, telefonnummer, garagenummer och eventuella skador eller vad du upplever är problem med din garageport.
  • Årsstämman kommer att vara tisdagen den 28 april klockan 19.00 i Landvetterskolans matsal. Kallelse till mötet kommer att gå ut till varje bostad och information kommer upp på hemsidan samt boendekanalen.