Kategorier
Okategoriserade

Dags att lämna in motioner

28/4 är det årsstämma och vi återkommer med besked om hur den anpassas efter rådande situation. Fram till 28/2 kan du maila in motioner till styrelsen.stommen@gmail.com som styrelsen är skyldiga att behandla innan årsstämman. För att motionen ska vara godkänd måste namn och adress framgå.

Kategorier
Okategoriserade

Lokaler tillfälligt stängda

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer vi tills vidare att hålla Samfällighetens gemensamhetslokaler stängda. Under rådande kritiska läge med Covid-19 är det alltså inte tillåtet att nyttja pingisrum, bastu och festlokal. Vi hoppas att situationen snart ska se bättre ut så att lokalerna kan öppnas igen.

Kategorier
Okategoriserade

Laddmöjlighet för elbil – är du intresserad?

Vi riktar oss nu till dig som radhusägare. (Förbo har en egen enkät till sina hyresgäster.) Styrelsen i Samfälligheten Stommen vill ha din hjälp att kartlägga intresset gällande laddstolpar för elbilsladdning. Detta för att vi skall kunna göra en bra och långsiktig planering för eventuella installationer i vårt område. Prata gärna med dina grannar i denna fråga men varje svar skall skickas in individuellt så att vi får en bra bild av intresset bland våra radhusägare i samfälligheten. Detta är ingen bindande anmälan utan en anonym intresseanmälan. här hittar du enkäten: https://forms.gle/jaLTBNk1zMRXb7wB8
Sista svarsdatum: 2020-12-16

Eventuella frågor hänvisas till styrelsen.stommen@gmail.com

Kategorier
Okategoriserade

Nytt datum för frivilligt höststäd

Årets höststäd kommer att vara frivilligt och är framflyttat till den 21 november 2020. Korvgrillning som gemensam mötesplats ställs in i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi skulle däremot vilja uppmuntra de som har lust att komma ut och städa våra gårdar ändå på lördag den 21/11. Vi anger ingen tid för detta, utan du går i så fall ut när det passar dig. Precis som vanligt kommer vi att kunna slänga vårt trädgårdsavfall 18/11-24/11 på samma ställen som innan. Tänk bara på att det enbart är trädgårdsavfall som får slängas. Inga plastsäckar. Vi kommer även få ut flaggstångsbelysningarna till denna dag. Varmt välkomna ut på ett annorlunda men förhoppningsvis lika trevligt höststäd!

Kategorier
Okategoriserade

Belysning ger trygghet

Kvällarna blir nu allt mörkare så vi påminner om att det ger en ökad trygghet för oss alla om samtliga radhusägare har fungerande utomhusbelysning på både fram- och baksida. Det är ett viktigt led i vår grannsamverkan mot brottslighet där en bra utomhusbelysning signalerar att området är omhändertaget. (När det gäller grindbelysningen som samfälligheten nu arbetar med så beräknas det arbetet vara klart vid årsskiftet.)

Kategorier
Okategoriserade

Kulvertarbeten

De närmsta två veckorna pågår arbete i kulvertarna vid panncentralen. Detta kan leda till mindre avbrott i leveransen av värme och varmvatten. (Blir det längre avbrott så kommer vi att avisera det.)

Kategorier
Okategoriserade

Ingen parkering i området

Vi påminner om att parkering inte får ske inne i området. Hantverkare och entreprenörer får köra in till radhus och lägenheter för att lasta av och på men hänvisas under dagen till gästparkeringen. Aimo-park har bevakning även inne i området och har i uppgift att att utförda parkeringsböter till felparkerade fordon. Det är även viktigt att fordon inte kör på gräsmattorna då våra grönytor blir förstörda, särskilt nu när det börjar bli blött i marken.

Kategorier
Okategoriserade

Asfaltering P-platser

Under vecka 33 kommer det gulmarkerade garage/p-platsområdet att asfalteras. Ni som har parkeringsplatser där får ställa er på gästparkeringarna istället (gratis) under den veckan. Ni som har garage och vill vara säkra på att komma iväg utan att vänta får också stå där. Arbetet beräknas pågå måndag till fredag 10/8-14/8.

Kategorier
Okategoriserade

Protokoll takbesiktning

Nu ligger protokollet från takbesiktningen på hemsidan tillsammans med bilder och förklaringar. Vi påminner också om att detta är sista gången samfälligheten genomför denna typen av besiktning. I fortsättningen ligger ansvaret på respektive radhusägare eftersom radhusen är friköpta och taken är varje husägares ansvar.
https://stommen.se/samfalligheten/viktiga-dokument/

Kategorier
Okategoriserade

Lekredskap på egen tomt

Här följer ett förtydligande kring beslutet att det inte är tillåtet att placera lösa lekredskap som studsmattor och fotbollsmål på samfälld mark. Detta är inget nytt beslut utan det har funnits sedan årsstämman 2017. Frågan aktualiserandes när en sakkunnig lekplatsinspektör nyligen gick igenom våra samfällda ytor. Att lösa lekredskap endast får placeras innanför den egna tomtgränsen är främst en säkerhets- och ansvarsfråga även om föremålen dessutom hindrar skötseln av våra gräsytor. Fotbollsmål och liknande kan självklart bäras ut när de används men ska däremellan förvaras på egen tomt. För att det ska bli tydligt för alla radhusägare vilka lekredskap det gäller så har lappar satts upp på de redskap som behöver flyttas från samfällighetens mark. I styrelsen har vi en engagerad utemiljögrupp som håller på att titta över våra gårdar och skissar på förslag hur de kan göras ännu bättre och inspirera till spontanidrott på ett säkert sätt i enlighet med gällande regler för allmänna lekplatser. Det finns mycket att göra och många goda idéer. Vår samfällighet bygger på att det finns radhusägare som engagerar sig i styrelsen och allt det som krävs för att få ett fungerande och säkert område. Vi saknar fortfarande två representanter till valberedningen så vi tar gärna emot intresseanmälningar för framtida engagemang kring att tillsammans förbättra vårt område.