Hoppa till innehåll

stommen

Extra lås för hemtjänsten

Härryda Kommun kommer under 2021 införa digitala lås till servicebyggnader för personer med hemtjänst/trygghetstelefon vilket berör tvättstugor och sopmoloker i Stommen. Tvättstugorna kommer att få digitala lås och molokerna får ett duolås med ett extra lås för hemtjänsten. Installation i Stommen kommer att ske under v.47.

Du behövs i styrelsen!

Som radhusägare är vi alla delägare i samfälligheten och har del i ansvaret för området. För att tillsammans kunna skapa ett välfungerande område behöver vi vara många som engagerar oss i och runt styrelsen. Inför årsstämman i april behöver vi förslag på nya kandidater till styrelseposter som kan påbörja sitt uppdrag april 2022.

Just nu är vi i behov av personer som är intresserade av administration och ledarskap. Vi söker även kompetenser inom Ekonomi, kommunikation och IT, gärna med kunskaper om WordPress. Framförallt söker vi dig som är engagerad och mån om att förbättra vårt område. Om du är nyfiken på att veta mer eller vill tipsa om en granne som du tror kan passa för uppdraget så hör av dig till: valberedningen.stommen@gmail.com

För att vi ska kunna tillsätta bästa möjliga styrelse behöver vi göra det tillsammans med alla radhusägare, så ditt engagemang behövs! /Eva Gustavsson och Annika Strid, valberedningen

Förnyat värmesystem

Solör Bioenergi är nu igång med att se över och förnya vår värmelösning. Ett omodernt system, känsligt för störningar, kommer att byggas om till en helt ny lösning med ett sekundärt nät som kopplas på stamnätet i Landvetter. Från sommaren 2022 kommer våra dryga 300 bostäder att få fortsatt värme från ett nytt modernt fjärrvärmenät. Arbetet består i att en del av stamledningen i Landvetter och de interna ledningarna i området byts ut. Det kommer att pågå under flera etapper och vara klart till sommaren. Ett sekundärt nät byggs upp med undercentraler som ansluter till primärnätet. Värmen kommer att levereras via fem slingor framöver vilket gör systemet mindre känsligt för eventuella stopp.

Festligt höststäd

Välkomna till höststädningen!
Du som känner dig frisk & kry är varmt välkommen ut för att hjälpa till lördag den 13 november kl 10.00-12.00. Tillsammans arbetar vi för att göra vårt område höstfint. Arbetslistor kommer som vanligt att sitta uppe i god tid på respektive servicehus, kika där för att se vad du kan komma ut och bidra med. Det finns något för alla!
Klockan 12.00 bjuds det på förtäring som i år kommer bli lite extra fin för att fira 50-åringen – Samfälligheten Stommen! Lunchen kommer att serveras utanför festlokalen i servicehus 4. Vi ses på lördag!

Kulvertbyte påverkar framkomlighet

Nästa vecka drar vi igång med kulvertbytet. Först ut är Solør bioenergi som kommer dra fram primärledning till servicehus 1 och 2. Arbetet kommer som längst hålla på fram till årsskiftet men de är förhoppningsvis klara innan december. Vi skulle gärna se att alla i möjligaste mån undviker att ta sig fram på den blåmarkerade delen utan i stället väljer de gulmarkerade gångbanorna på väg till exempelvis skolan eller bussen. Stundtals kommer delar av gångbanan vara avstängd.

Endast personbilar på besöksparkering

Våra besöksparkeringar i Stommen är endast till för personbilar. Det är inte tillåtet med uppställning av husbilar, husvagnar och släpkärror. Denna typ av fordon riskerar böter från vårt parkeringsbolag från och med måndag 11/10 (Undantaget hantverksbilar mellan 07:00-17:00.) Skyltning om detta finns på parkeringen sedan två veckor tillbaka.

Garage kollas över

Inventering av statusen på garagen kommer att genomföras under v.44-47. I samband med det kommer vi att utföra smörjning av låsen.
/ Gustav Sander områdesvärd

Ta hand om eget trädgårdsavfall

Det är viktigt att var och en i området tar hand om sitt eget trädgårdsavfall. Vi vädjar därför till att inte starta högar på samfällighetens gräsmattor. Vi har en fin service som innebär att vi någon vecka före höststädning och vårstädning har möjlighet att samla trädgårdsavfall på skyltade platser i området. Däremellan behöver var och en ta hand om sitt eget avfall. Hjälp gärna till att sprida denna information grannar emellan.

Hyra festlokal

I nyrenoverade servicehus 4 finns festlokalen som kan hyras till en kostnad av 200 kr. Det finns sittplatser för ca 20 personer och lokalen är utrustad med kylskåp, frysfack, diskmaskin och stekplatta. Kontakta områdesvärden för att boka eller få reda på fler detaljer: info.stommen@gmail.com

Höststäd 13/11

Vi planerar för någon form av höststädning 13 november. Spara datumet så återkommer vi med fler detaljer.?