Hoppa till innehåll

Info från styrelsemöte

Höstens städdag kommer att vara 20/10 kl. 10:00

Hej

Höstens städdag kommer att vara lördagen den 20/10 kl. 10:00 – 12:00.

Listor på uppgifter kommer att skickas ut till längaombud samt anslås på servicehusen.

Vi avslutar med grillning som vanligt.

//Styrelsen

Städdag den 21 oktober kl. 10

Clean

Hej

Höststädningen kommer att vara den 21:e oktober kl. 10:00. I höst håller vi på i tre timmar och korvgrillningen drar igång kl. 13:00.

Listor med arbetsuppgifter kommer att skickas ut samt anslås på varje servicehus.

Hoppas att vi blir ännu fler än i våras. Vi kan spara mycket pengar i samfälligheten genom att ge bort tre arbetstimmar. Korvgrillning utanför områdeskontoret som vanligt efter utfört arbete.

Vi ses den 21/10!

//Styrelsen

Vårstädning

Boendekanalen ligger nere

Hej

På grund av kompatibilitetsproblem med det nya internet-nätet så ligger Boendekanalen nere och det finns i dagsläget inga planer på att den ska komma tillbaka.

Styrelsen hänvisar till hemsidan och Facebook-gruppen ”Vi som bor i Stommen” för inhämtning av information om vad som händer i området.

vänligen

//Styrelsen

 

Ny tillfällig områdesvärd

Hej

Fram till årsskiftet kommer Johan Johnsén gå in en dag i veckan och jobba som tillfällig områdesvärd. Johan kommer jobba fredagar och kommer koncentrera sig på underhåll av området vilket innebär att kontoret fortsatt kommer vara obemannat.

Telefonsvararen kommer även i fortsättningen att lyssnas av sporadiskt.

Lättast når man styrelsen via styrelsen.stommen@gmail.com och info@new.stommen.se.

Vänligen

//Styrelsen Stommen

Information från maj månads styrelsemöte

Hej

  • Ett informationsmöte gällande övergång till fiber kommer att hållas under hösten/vintern 2015. Kallelse kommer skickas till samtliga när datum är bestämt.
  • Längaombuden kommer att kallas till ett diskussionsmöte vecka 22.
  • Telefonsvararen är nu inkopplad och besökstiden 09:30-10:00 är borttagen. Telefontiden/besökstiden på torsdagar 16:00-18:00 är fortfarande kvar.
  • Lekplatsbesiktning är genomförd, vi inväntar protokoll.
  • Byte av armaturer på garagelängorna till nya lågenergiarmaturer kommer att genomföras med start i Norra Stommen 2015.
  • Hundägare som har hundar lösa i trädgården uppmanas att ha koll på de så de inte smiter ut, framför allt när andra hundar går förbi utanför.

//Styrelsen

Nytt mötesprotokoll

Protokollet från mars månads styrelsemöte ligger nu upplagt på hemsidan.

 

//Styrelsen

OBS! Nytt datum för årsstämman 28:e april

Vi vill uppmärksamma samtliga på att årsstämman är flyttad från tidigare angivet datum 20/4 till nytt datum, tisdagen den 28/4!

Mötet börjar 19:00 och hålls i matsalen på Landvetterskolan.

Det vore skoj om så många som möjligt kan komma. Stämman är ett viktigt forum för att få sin röst hörd och få vara med att påverka beslut som rör samfälligheten.

Det bjuds på vatten, frukt, kaffe och kanske någon kaka 😉

Välkomna!

//Styrelsen

Projekt Grannsamverkan

Grannsamverkan mot Brott

 

Med anledning av inbrotten i både radhus och garage den senaste tiden har styrelsen beslutat att vi ska starta upp/ansluta oss till ett grannsamverkansprojekt.

Projektet inleds med ett 2 timmar långt informationsmöte med Polisen dit samtliga längaombud kommer bli kallade. Har man som längaombud inte möjlighet att närvara så är det bra om ni ser till att någon annan i längan kommer istället. Förhoppningen är att få till detta mötet någon gång under vecka 8. Information kommer att komma ut så fort mötet är bokat.

Är man intresserad av att veta mer om grannsamverkan så rekommenderar vi att man tittar på samverkanmotbrott.se.

Vänligen

Styrelsen Stommens Samfällighet

Container för julklappspapper

Det står nu två containrar, som är till för att slänga julklappspapper i, på gräsplanen vid boulebanan. Se bild nedan.

De kommer att finnas tillgängliga fram till den 29/12. Släng alla era julklappspapper här och INTE i moloken för ”vanliga” sopor, moloken är inte stor nog för att ta emot så mycket papper.

Styrelsen vill passa på att önska er alla en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR!

Container

Klicka på bilden för att få den större.

Kort sammanfattning från styrelsemötet 6/10

LÄNGAOMBUD
Delar av styrelsen hade ett möte med längaombuden, där samtliga 16 längor var kallade. 5 st radhuslängor närvarade, vilket får sägas vara dålig uppslutning. Följande längor har längaombud: RS1 17-26, RS2 45-54, RB4 115-123, RS5 178-186, RS8 300-310.

Ni som inte är representerade måste se till att välja längaombud omgående. Kontakta områdesvärden så för han in det i listan över längaombud, denna lista hittar ni på hemsidan under fliken ”SAMFÄLLIGHETEN”. Styrelsen vill i framtiden få till en dialog och ett närmare samarbete med de boende i Stommen, därför kommer vi försöka få informationsflödet att gå via de valda längaombuden. Detta gäller såklart även information i motsatt riktning.

INFO
Det har förekommit inbrott i några garage. Styrelsen uppmanar alla garageinnehavare att låsa sina garage ordentligt. Är ett garage olåst kan man ta sig in i alla garage i längan så var noga med att låsa efter er.

Höststädningen äger rum lördagen den 8/11 kl 10.00. Ett speciellt utskick kommer att göras kring detta,då vi planerar att göra en del riktade åtgärder vid respektive gård/lekplats/städområde.

Vid nästa styrelsemöte hoppas vi kunna ha en offert kring fiber att presentera.

EKONOMI
Ekonomin ser bra ut när endast 3 månader av 2014 återstår. 

MARK & MILJÖ 
Rabatterna vid NS 221-238 samt NS 239-251 
kommer att göras i ordning inom kort. Mark & Miljö har haft möten med Kommunen, som är ansvarig för att arbetet utförs. En rad missförstånd inom Kommunen har lett till att arbetet dröjt, tyvärr.

BYGG 
Takarbeten på de garagelängor som skall läggas om slut
förs under september-oktober.

Fönsterbyten på servicehusen planeras. Materialet kostar ca 75.000:- till samtliga servicehus, arbetet skulle kosta ca 200.000:- om man tar det på entreprenad (enligt offert).

Byggruppen planerar att genomföra fönsterbyte på Servicehus 3  i egen regi under städdagen 8/11. Vi behöver få in snickarkunniga som är intresserade av att hjälpa till.
Hör av er till områdesvärden via mejl om du/ni är intresserade.


Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 3/11.