Hoppa till innehåll

Du behövs i styrelsen

Här kommer en hälsning från valberdningen bestående av Jonas Bolin, Marie Eriksson och Tobias Elfström. Som radhusägare är vi alla delägare i samfälligheten och har del i ansvaret för området. Inför årsstämman 23 april behöver vi tillsätta en ny ordförande och en suppleant som båda påbörjar sitt styrelsearbete januari 2021. Arbetet är avlönat i förhållande till ansvarsuppgifter och styrelsemedlemmar deltar i styrelsemöten en kväll i månaden. Om du är nyfiken på att veta mer eller vill tipsa om en granne som du tror kan passa för uppdraget så hör av dig till: valberedningen.stommen@gmail.com
Samfälligheten har en invald styrelse med 5 ledamöter och 5 suppleanter. Styrelsen består av 8 radhusägare och 2 representanter från Förbo. Tveka inte att höra av dig, vårt gemensamma engagemang som radhusägare är betydelsefullt för att vår samfällighet ska kunna fungera.