Fördelning av kvartalsavgift

2015-09-16 Rutiner kvartalsavgift

Hur spenderas våra kvartalsavgifter? Diagrammet nedan visar fördelningen av samfällighetens utgifter över ett år. Diagrammet visar 2014.

Fördelning kvartalsavgift 2014

Klicka på  bilden för att göra den större.