Hoppa till innehåll

Förnyat värmesystem

Solör Bioenergi är nu igång med att se över och förnya vår värmelösning. Ett omodernt system, känsligt för störningar, kommer att byggas om till en helt ny lösning med ett sekundärt nät som kopplas på stamnätet i Landvetter. Från sommaren 2022 kommer våra dryga 300 bostäder att få fortsatt värme från ett nytt modernt fjärrvärmenät. Arbetet består i att en del av stamledningen i Landvetter och de interna ledningarna i området byts ut. Det kommer att pågå under flera etapper och vara klart till sommaren. Ett sekundärt nät byggs upp med undercentraler som ansluter till primärnätet. Värmen kommer att levereras via fem slingor framöver vilket gör systemet mindre känsligt för eventuella stopp.