Kategorier
Allmän information Skadegörelse

Grannsamverkanmöte

”I ett område med grannsamverkan samarbetar de boende med varandra. Avsikten med grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten.”

Under kvällen till den 18 mars 2015 hade Styrelsen för Samfälligheten Stommen bjudit in till informationsmöte för grannsamverkan tillsammans med Niklas som är polis och arbetar mycket med brottsförebyggande och grannsamverkan i storgöteborg. Han har lång erfarenhet av polisyrket och vi är glada och tacksamma över att han ville komma och föreläsa och informera oss om vad som är viktigt att tänka på i ett bostadsområde som Stommen.

Han informerade om vikten i att lära känna sina grannar och säga till bekanta när man lämnar huset för att resa bort eller liknande, att våga vara uppmärksam på ljud och annat som verkar onormalt och meddela ansvariga i vårt fall längaombud, områdesvärd, securitas eller polisen.

Därför fungerar grannsamverkan

Utbildning

Utbildningen av kontaktombuden och polisens brottsförebyggande information gör att de boende blir bättre på att skydda sina tillhörigheter.

Social kontroll

När man känner varandra i området vet man också vem som inte bor där — mångas vaksamhet blir ett effektivt skydd.

Den ökade sociala kontakten kan göra området lugnare och minska eventuell brottslighet även bland de boende.

Trygg miljö

När de boende trivs i miljön rör de sig ofta mer ute, vilket ökar möjligheten att upptäcka brottslingar.

Nu när vi har tagit del av denna föreläsningen kommer vi så fortsätta arbeta för att skapa en gemensam och fungerande grannsamverkan, för att grannsamverkan ska fungera är det viktigt att alla får vara lika delaktiga i det fortsatta arbetet. Detta kommer att sättas upp skyltar om grannsamverkan i utkanten av hela området samt att man kan få hämta dekaler som man kan sätta på dörrar eller fönster. Detta kommer ske under april månad.

Allt som nämndes på mötet finns att hitta på under BRÅs hemsida och samverkan mot brott.

  • samverkanmotbrott.se
  • bra.se

 

Styrelsen vill också tacka alla som kom och medverkade för en trevlig kväll.

 

Lämna ett svar