Hoppa till innehåll

Lekredskap på egen tomt

Här följer ett förtydligande kring beslutet att det inte är tillåtet att placera lösa lekredskap som studsmattor och fotbollsmål på samfälld mark. Detta är inget nytt beslut utan det har funnits sedan årsstämman 2017. Frågan aktualiserandes när en sakkunnig lekplatsinspektör nyligen gick igenom våra samfällda ytor. Att lösa lekredskap endast får placeras innanför den egna tomtgränsen är främst en säkerhets- och ansvarsfråga även om föremålen dessutom hindrar skötseln av våra gräsytor. Fotbollsmål och liknande kan självklart bäras ut när de används men ska däremellan förvaras på egen tomt. För att det ska bli tydligt för alla radhusägare vilka lekredskap det gäller så har lappar satts upp på de redskap som behöver flyttas från samfällighetens mark. I styrelsen har vi en engagerad utemiljögrupp som håller på att titta över våra gårdar och skissar på förslag hur de kan göras ännu bättre och inspirera till spontanidrott på ett säkert sätt i enlighet med gällande regler för allmänna lekplatser. Det finns mycket att göra och många goda idéer. Vår samfällighet bygger på att det finns radhusägare som engagerar sig i styrelsen och allt det som krävs för att få ett fungerande och säkert område. Vi saknar fortfarande två representanter till valberedningen så vi tar gärna emot intresseanmälningar för framtida engagemang kring att tillsammans förbättra vårt område.