Styrelsen

Styrelsen 2020

Styrelsen i Samfälligheten Stommen består av 5 ledamöter och 5 suppleanter.
Valberedningen består av 3 personer.
Vi har även 2 revisorer och en revisorssuppleant.
Totalt alltså 16 personer.

Kontakta styrelsen på:
styrelsen.stommen@gmail.com

Vid frågor gällande kvartalsavgiften vänligen kontakta kassören på:
kassoren.stommen@gmail.com

Styrelsen 2020 består av:
Ordförande – Anders Nordstedt Boix (Tel: 0709-22 00 07)
Kassör – Alicia Kusnierz (Tel: 0735-80 63 83)
Sekreterare – Krister Lundgren (Förbo) (Tel: 031-746 50 05)
Ledamot – Johan Johnsén
Ledamot – Jimmy Hallgren
Suppleant – Fredrik Nilsson
Suppleant – Mikael Selar
Suppleant – Angelica Johnsson
Suppleant – Fredrik Ahlstrand
Suppleant – Stefan Nolstad (Förbo)
Kommunikationsansvarig – Marie Eriksson

Revisorer – Magnus Friberg, Ted Ludvig, Jonas Bolin (suppleant)
Valberedning – Marie Eriksson, Tobias Elfström, Jonas Bolin

Anders
Alicia
Krister
Johan
Jimmy
Fredrik N
Mikael
Angelica
Fredrik A
Stefan