Dokument

Skötsel & Underhåll
Klargörande skrivelse om radhustaken 110207

Viktigt att veta vid ombyggnation:
Servitut och ansvarsfrågor
När krävs det bygglov?

Besiktningar:
Takbesiktning 2015 – Protokoll Stommen
Takbesiktning 2015 – Förklaringar och bilder