Bomnyckel

Vårt område är ett bilfritt bostadsområde så långt det någonsin är möjligt, men ibland måste man åka in med bil t.ex. vid flytt eller leverans av tunga saker.

Bomnyckel samt p-tillstånd krävs för att kunna åka in, och det hämtar man hos vår områdesvärd under ordinarie telefon/besökstider (se fliken områdeskontor).  Deposition på 500 kr lämnas när man kvitterar ut bomnyckeln, och pengarna får man tillbaka när nyckeln återlämnas enligt avtalad tid.

Tänk på att Aimo Park har parkeringsövervakning även inne i området så har du parkerat utan p-tillstånd så riskerar du att få parkeringsböter.