Bredband

Vid felanmälan av fiberuppkoppling skall man ringa sin operatör.

Det upp till varje hushåll hur man vill nyttja fibernätet, inte alls, bara TV, bara bredband eller både bredband och TV. Dessa frågor löser varje hushåll med den leverantör som de föredrar.

Nedan finns IP Only´s presentation från mötet 2015-09-02

Presentation Fiber 150902