Kabel-TV

Klicka på länken nedan för att se vilka kanaler som ingår i det analoga basutbudet

Kanalplan 2017-07-01 Sappa

Se www.sappa.se

På möte 2015-09-02 som var öppet för samtliga radhusägare i samfälligheten beslutades att det markbundna TV-nätet skall behållas även efter att fiber har installerats till fastigheterna.