Välkommen till samfälligheten Stommen

Hej grannar!

Kom gärna med feedback om det är något ni saknar på hemsidan. Skicka feedbacken till styrelsen.stommen@gmail.com.

OBS! För att få tillgång till vissa dokument som är publicerade på hemsidan så måste man skapa en användare som sen skall godkännas av admin för hemsidan. Så ha tålamod om ni inte får full tillgång på en gång.

Du registrerar ny användare här till vänster under ”Registrera användare”. Följ sedan instruktionerna.

Vänligen

Styrelsen i Samfälligheten Stommen

Lämna ett svar