Hoppa till innehåll

augusti 2014

Kort sammanfattning från styrelsemötet 11/8

Mötet började med en rundvandring med fokus på byggnader!
En del fönsterbyten är aktuellt på servicehusen. Vissa 
garagetak skall bytas.

Krister Lundgren på Förbo fortsätter att undersöka angående
en eventuell inkoppling på det kommande fibernätet!

Mark & Miljö lägger under hösten focus på trädfällning samt
lekplatser.

Energiförbrukningen ligger på en låg nivå, vilket är gynnsamt
när vi snart går in i kallare månader. 

Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 8 september.