Hoppa till innehåll

RENOVERING OCH OMBYGGNATION

Husgrunden

Samtliga radhuslängor är byggda på s.k. krypgrund eller torpargrund och ur underhållssynpunkt finns det minst två nedgångar till denna ”källare” i varje länga.

Som radhusägare äger vi hela huset till och med bottenplattans underdel, resten av grunden ingår i samfälligheten.

Krypgrunden/torpargrunden är tekniskt sett en mycket bra grundläggning där risken för fuktskador från grunden är praktiskt taget obefintlig.