Hoppa till innehåll

RENOVERING OCH OMBYGGNATION

Husgrunden

Samtliga radhuslängor är byggda på s.k. krypgrund eller torpargrund och ur underhållssynpunkt finns det minst två nedgångar till denna ”källare” i varje länga.

Som radhusägare äger vi hela huset till och med bottenplattans underdel, resten av grunden ingår i samfälligheten.

Krypgrunden/torpargrunden är tekniskt sett en mycket bra grundläggning där risken för fuktskador från grunden är praktiskt taget obefintlig.

Parkering av hantverkarnas bilar

Tänk på att de hantverkare som du anlitar behöver följa Stommens riktlinjer för parkering, för alla trevnad.