Hoppa till innehåll

Vanliga frågor

Vad ingår i avgiften?

I kvartalsavgiften ingår varmvatten, fjärrvärme, sophämtning, kabel-TV, garage och all yttre skötsel som lekplatser och grönområden.

Värmen står för ungefär hälften av kostnaden.

Hur kan jag påverka?

Samfälligheten förvaltas genom styrelsen av fastighetsägarna efter vad de gemensamt bestämmer på månadsmöten och årsstämman.

Varje år kallas du till årsstämma i april. På årsstämman har du möjlighet att påverka områdets förvaltning genom din röst. Din insats behövs i styrelsearbete, arbetsgrupper, längarepresentant m.m.

Är det något du vill förändra och/eller förbättra så tveka inte att skriva en motion. Här hittar du kontaktinformation.

Vem äger hyreshusen i området?

Förbo äger hyreshusen som finns i området. Totalt finns det 164 lägenheter i Stommen. För med information besök Förbos hemsida.

Kontakt områdesvärd

Vi har en områdesvärd i Samfälligheten. Kontaktinformation till områdesvärden hittar du här.

Kontakta styrelsen

Vill du komma i kontakt med styrelsen? Kontaktinformation till styrelsen hittar du här.

Årsmöten

Årsmöte hålls senast i april varje år.
Kallelse till årsstämman sker minst fjorton dagar i förväg och i kallelsen anges de ärenden som skall behandlas.
Motioner till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast 28 februari. Motioner kan lämnas in via e-post eller skriftligt till Områdesvärden eller någon i styrelsen.