Hoppa till innehåll

Garage

Till varje radhus ingår hyra av en garageplats och kostnaden ingår i samfällighetsavgiften. I den allmänna jakten på lägre kostnader för boende i området finns ingen värme i garagen.

Vem sköter om garaget?

  • Utvändigt räknas garaget som gemensam egendom där underhållet sköts av samfälligheten.
  • Även invändigt vilar ansvaret på samfälligheten.

Det finns även garage avsedda för hyresgäster hos Förbo.

Vad får jag lov att göra i garaget?

  • Garaget är till för att förvara bilen eller andra fordon och ting.
  • All kommersiell verksamhet, så som ”bilverkstad på fickan” är förbjuden. Detta gäller även t.ex. svetsning.

VIKTIGT!
Du får inte ladda elbil i garaget då elsystemet är äldre och innebär fara för brand för dig och dina grannar.

Parkeringsplatser

Parkering för boende

Om du behöver en extra parkeringsplats utöver ditt garage, går det bra att hyra en via Förbo. Kontakta Förbo här.

Besöksparkering

Besöksparkering hittar du på två platser i området:

  • Längst upp vid Norra Stommen
  • Längst ner i Södra Stommen

Dessa är betalparkeringar som sköts av Aimo Park.

Korttidsparkering

Det finns ett par p-platser som är korttidsmärkta (20 minuter) både i Norra Stommen och i Södra Stommen , dessa ska fungerar som av- och pålastningsplats och får nyttjas av alla i Stommen.

Bilfritt område

Kom ihåg att stommen är ett bilfritt område. Detta gäller för dig och dina besökare:

  • Det går bra att köra fram till huset och stanna till en kort stund, t.ex. om du behöver lasta på eller av.
  • När det kommer till parkering ska du först kontakta vår områdesvärd och få ut ett tillfälligt parkeringstillstånd.