Hoppa till innehåll

Garage

Till varje radhus ingår hyra av en garageplats och kostnaden ingår i samfällighetsavgiften. I den allmänna jakten på lägre kostnader för boende i området finns ingen värme i garagen.

Vem sköter om garaget?

Ansvaret för skötsel är delat:

  • Utvändigt räknas garaget som gemensam egendom där underhållet sköts av samfälligheten.
  • Invändigt vilar ansvaret på radhusägaren.

Det finns även garage avsedda för hyresgäster hos Förbo.

Vad får jag lov att göra i garaget?

  • Garaget är till för att förvara bilen eller andra fordon och ting.
  • All kommersiell verksamhet, så som ”bilverkstad på fickan” är förbjuden. Detta gäller även t.ex. svetsning.

VIKTIGT!
Du får inte ladda elbil i garaget då elsystemet är äldre och innebär fara för brand för dig och dina grannar.

Parkeringsplatser

Parkering för boende

Om du behöver en extra parkeringsplats utöver ditt garage, går det bra att hyra en via Förbo. Kontakta Förbo här.

Besöksparkering

Besöksparkering hittar du på två platser i området:

  • Längst upp vid Norra Stommen
  • Längst ner i Södra Stommen

Maxtiden är 8 timmar och besöksparkeringen är endast till för kortare typ av besök.

Får man besök som stannar längre går det bra att be om ett tillfälligt P-tillstånd. Kontakta vår områdesvärd eller ring Securitas på telefonnummer 031-802215.

Korttidsparkering

Det finns ett par p-platser som är korttidsmärkta (30 minuter) både i Norra Stommen och i Södra Stommen , dessa ska fungerar som av- och pålastningsplats och får nyttjas av alla i Stommen.

Bilfritt område

Kom ihåg att stommen är ett bilfritt område. Det innebär att:

  • Trafik med bilar och mopeder är i förbjudet.
  • Behöver du eller någon du känner köra in bilen i området behöver du först kontakta vår områdesvärd och få ut ett tillfälligt parkeringstillstånd.