Hoppa till innehåll

oktober 2020

Belysning ger trygghet

Kvällarna blir nu allt mörkare så vi påminner om att det ger en ökad trygghet för oss alla om samtliga radhusägare har fungerande utomhusbelysning på både fram- och baksida. Det är ett viktigt led i vår grannsamverkan mot brottslighet där en bra utomhusbelysning signalerar att området är omhändertaget. (När det gäller grindbelysningen som samfälligheten nu arbetar med så beräknas det arbetet vara klart vid årsskiftet.)

Kulvertarbeten

De närmsta två veckorna pågår arbete i kulvertarna vid panncentralen. Detta kan leda till mindre avbrott i leveransen av värme och varmvatten. (Blir det längre avbrott så kommer vi att avisera det.)