Hoppa till innehåll

mars 2021

Frivilligt vårstäd

Tyvärr ställs vårt årliga vårstäd med korvgrillning in även denna vår i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi skulle däremot vilja uppmuntra er som vill att komma ut och städa våra gårdar ändå på lördag den 24/4. Vi anger ingen tid för detta utan du går i så fall ut när det passar dig. Det är okej att börja slänga trädgårdsavfall två veckor innan vårstädningen. Tänk bara på att det enbart är trädgårdsavfall som får slängas, inga plastsäckar. Det kommer det att finnas två högar vid varje plats, en för ris och en för jord/löv/kompost. Platserna är:
-Hörnet på gräsmattan vid radhus 251 mot Landevi.
-Syd östra hörnet på stora gräsplanen mitt i området.
-Planterinslådorna närmast buren/”nya” lekplatsen vid Stommens förskola. 

Varmt välkomna ut på ett annorlunda men förhoppningsvis lika trevligt vårstäd!?

Alternativ årsstämma

Vi är i planeringsfasen för årsstämman och utifrån rådande läge med Covid-19 utgår vi ifrån att göra det med samma skriftlig röstningsförfarande som förra året. Alla dokument och information kopplade till stämman och röstning kommer att delas ut till radhusägare senast 14 dagar före årsstämman (Förbo representeras av sina styrelsemedlemmar.) Som komplement finns det också möjlighet för radhusägare att delta som åhörare på stämman som genomförs digitalt 28/4. (Tidigare år har vi haft ca 20 deltagare på årsstämmorna så det skriftliga ombudsförfarandet vi nu väljer ger fler än vanligt möjlighet att vara med och påverka.)