Hoppa till innehåll

april 2021

Årsstämma klar

Det är en trött och lättad styrelse som idag vaknar och inser att ”vi klarade det.” Att ordna en årsstämma var för många av oss en helt ny erfarenhet men alla har verkligen kämpat tillsammans. Vi hade en liten tapper skara radhusägare som valde att delta som åhörare i Teamsmötet som var platsen för stämman. Vi fick många kloka frågor och synpunkter från deltagarna. Vi är extra glada att vi hittade en ny valberedning i form av Annika Strid och Eva Gustafsson. Vi riktar också ett stort tack till Fredrik Ahlstrand som klivit in som tillförordnad ordförande sedan januari och sett till att vi fick ihop allt det här. 

Efter lite oförutsedda händelser står vi nu utan kassör i samfälligheten, men vi är oerhört tacksamma för att vår tidigare ordförande Anders Nordstedt Boix  väljs in på fyllnadsval och tar sig an den rollen en liten tid i jakt på ny kassör. Anders har varit ett otroligt stöd i förberedelserna inför stämman. 

Vår ständige sekreterare Krister Lundgren från Förbo bidrog som vanligt med många kloka inspel och har sett till att allt kommit på pränt i protokollet som publiceras när det har blivit justerat.  

Vi ser nu fram emot ett nytt år och är glada att ha vår nya ordförande Helen Häggström på plats. Vi välkomnar även Hans Carlberg som kommer att tillföra mycket i frågor om energi, el och fastigheter och vår nya revisor Daniel Ekelund. Efter att styrelsen har konstituerat sig kommer vi att presentera alla med bild och ansvarsområde på hemsida och Facebook.

Stämman inleddes med att samfällighetens ordförande Helen Häggström förklarade 2021 års stämma öppnad. Helen Häggström agerar ombud i enlighet med kallelsen som gick ut 2021-04-12. ”Stämman genomförs på ett annorlunda sätt mot brukligt på grund av den rådande Coronapandemin. Vi arbetar med ombudsförfarande som regeringen tagit beslut om. Styrelsen tycker det är viktigt att vi får möjlighet att säkerställa den löpande verksamheten för samfälligheten.”

En av de absolut viktigaste punkterna är värmefrågan där vi har ett värmesystem som är över femtio år och går på övertid med en ständig risk för nya läckor. På stämman fick vi god hjälp av Jonas Olsson som gästade oss och redogjorde för analysen kring våra möjliga val att gå vidare i frågan. Vi har nu ett gott underlag för att komma igång med renoveringen av vårt värmesystem.

Ett sista tack riktar vi till er som tog er tid att delta som åhörare och vår externa ordförande för stämman Martin Everbring. Han lotsade oss igenom alla punkter och såg till att allt gick rätt till vid varje beslut.

Vi återkommer snart med mer information om både ny styrelse, ny valberedning och hur bland annat arbetet med det nya värmesystemet kommer att fortlöpa. 

Jag som skriver det här heter Marie Eriksson och utgör ett stöd till styrelsen kring kommunikation. Min förhoppning är att ni som läser det här, precis som jag, ska känna en tacksamhet för att det finns ett engagerat gäng som lägger ner många timmar i veckan för att se till att vi alla får fungerande värme, sophantering, fungerande ekonomi, kontinuerlig upprustning av området och mycket mer. 

Material inför årsstämma

Styrelsen beslutade på ordinarie styrelsemöte den 8:e mars att vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens råd att bidra till minskad smittspridning genom att anpassa genomförandet av årsstämman med ombudsförfarande. Här nedan återfinns dokument att ta del av inför stämman.  

Delta som åhörare på stämman

Vill ni delta på stämman på länk skicka in er e-post till styrelsen.stommen@gmail.com Observera att ni ändå behöver lämna in en fullmaktblankett enligt nedan. Har ni frågor så skicka även dem till styrelsens e-postadress.

Fullmaktblankett

För att medlem skall kunna representeras på stämman krävs att medlemmen lämnar en skriftlig fullmakt som alla radhusägare har fått i sina brevlådor. Lämna fullmakten till Gustav eller i brevlådan på Servicehus 2 senast den 22:e april. Om ni lämnar in fullmakten så antar ni styrelsens förslag.