Hoppa till innehåll

juni 2021

Förbo i styrelsen

Krister Lundgren (till vänster) och Stefan Nolstad är sedan 2011 Förbos representanter i styrelsen Samfälligheten Stommen. Krister berättar här om hur samarbete och engagemang är betydelsefullt för att vår samfällighet ska fortsätta att utvecklas.

Vem är du Krister?

Jag är intresserad av idrott och har i det alltid haft ett driv och en förmågan att sätta upp mål. Det drivet och mina erfarenheter från lagsporter har jag också stor nytta av i mitt arbete. Förbo är ett kommunalt fastighetsbolag som finns i fyra kommuner och har cirka 6000 lägenheter. Jag är nu chef för ett team på Förbo som arbetar är specialiserade på energi, drift, upphandling och utemiljö. Jag är utbildad ingenjör och fastighetsförvaltare och under min tid på Förbo har hållbarhetsfrågor stått högt på agendan för mig. 

Min arbetsplats är förlagd på Förbos huvudkontor i Mölnlycke och min kollega Stefan Nolstad har sin bas på områdeskontoret i Mölnlycke.  Stefan arbetar som Förbovärd och ni ser honom säkert då och då runt om i Stommen. Han gör bland annat besiktningar av lägenheter och ser till att drift skötsel och lägenhetsunderhåll fungerar i våra fastigheter. Precis som radhusägarna har ett ansvara att sköta sina hus har Stefan ansvar för att se till att det sker en god skötsel av Förbos fastigheter.

Hur ser ditt engagemang i Samfälligheten ut?

Jag och Stefan representerar Förbo i samfällighetens styrelse där vi samarbetar med åtta representanter för områdets radhusägare. Styrelseuppdraget ligger som ett extra åtagande utanför våra ordinarie tjänster. Enligt samfällighetens stadgar så har Förbo alltid en ledamotsplats och en suppleantplats i styrelsen. Förbo har genom åren haft positionerna som sekreterare och ersättningssekreterare och så ser det ut även idag. 

Vi har alla ett gemensamt ansvar i styrelsen och täcker också upp för varandras roller när det finns behov av det. Vi kompletterar varandra och driver det här framåt tillsammans. När jag blev tillfrågad om att ta mig an det här uppdraget tror jag det var för att det passar mig bra, att jag är engagerad och har en drivkraft. Redan när jag började på Förbo för många år sedan gillade jag det här området och blandningen av bostäder. Det finns också ett fint lugn i Stommen eftersom det är bilfritt och har mycket grönytor. Styrelseuppdraget blir också ett sätt för mig att få arbeta nära förvaltningsfrågorna eftersom jag numer har ett mestadels strategiskt uppdrag i min tjänst på Förbo. 

Vill du ge oss en liten framåtblick?

Vi står inför en hel del utmaningar eftersom våra fastigheterna nu är 50 år. Det innebär att våra samfällda delar som garage och värmesystem också har 50 år på nacken och är i behov av underhåll för att kunna fungera framöver. Även om det är en tung post för samfälligheten att uppgradera värmesystemet så är det fortfarande ett stabilt och ekonomiskt fördelaktigt att ha det på det här sättet där värmesystemet är samfällt. Det är även kvalitéer för området att garage och servicehus är samfällda med alla tillgångar som det ger, liksom att skottning och annan service ingår i samfällighetsavgiften. 

Ännu en utmaning är att få nya drivna representanter till styrelsen. Viljan att bidra med ett ideellt engagemang klingar av liksom i föreningsliv i övriga samhället. Jag ser realistiskt på utmaningarna men jag tror att vi kommer att lyckas!