Hoppa till innehåll

oktober 2023

Närvarostyrd belysning i garagen

Nu installerar vi närvarostyrd belysning i fler av våra garage. Det är garagelänga G22-G23 vid Norra Stommen står näst på tur att få de nya vägguttagen. Eftersom dessa är kopplade till en timer på 15 minuter kan vi säkerställa att lampor och annat inte lyser i onödan. På så vis sparar vi el!

Som boende bör du dubbelkolla att egna lampor eller fasta kablar är borttagna inför installationen. Du vet säkert sen tidigare att du bör använda den lampa som Sammfälligheten installerat i garagen, ej andra lampor.

För er med elport kommen den att fungera precis som tidigare.

Vi passar på att påminna om att laddning av elfordon är absolut förbjudet i garagen då det utgör en brandrisk. Styrelsen arbetar för fyllt med att ta fram en lösning för säker laddning men innan dess bör ingen ladda elbilen i våra garage.

Laddning av elfordon i samfällighetens garage

Bakgrund

Styrelsen har arbetat fram ett förslag för laddning av elbilar och andra elfordon i garagen. Målet är att alla som vill ha en laddbox i sitt garage ska kunna skaffa det, på ett säkert och billig sätt.

Anmäl ditt intresse här: Intresseanmälan för radhusägare

Vi behöver få till:

 • Uppgraderad elkapacitet med rättdimensionerad eldragning samt säkra uttag.
 • Godkända laddboxar.
 • En betallösning som håller koll på hur mycket var och en laddar samt hanterar betalning till varje anslutet hushåll.

Möjligheter:

 • Naturvårdsverket kan ge bidrag på upp till 50% av kostnaden, (max 15 000 kr i stöd/laddpunkt).
 • Regelverket för laddstolpar i samfälligheter har blivit enklare och billigare.

Plan för införande av laddning:

 1. Styrelsen tar reda på möjliga bidrag: söka bidrag hos naturvårdsverket – ansökan inlämnad och vi väntar på svar
 2. Styrelsen tar reda på totalkostnad för installation: kartlägg elkapacitet, ta in offert på lösning – pågående
 3. Styrelsen tar reda på intresse bland de boende – pågående (denna enkät)
 4. Styrelsen beräknar kostnad per hushåll och skicka ut konkret erbjudande till alla
 5. Styrelsen samlar in bindande beställningar från de hushåll som tackar ja till erbjudandet
 6. Styrelsen ser till att installation genomförs

Möjliga hinder som kan stoppa projektet:

 •  För hög kostnad för att uppgradera elkapaciteten. Smart lastbalansering kan minimera kostnaden. Svaret får vi i höst.
 • För få radhusägare som hoppar på erbjudandet. Det behövs minst 30 hushåll. Svaret får vi i höst.
 • Ej godkänt bidrag. Bidragsansökan inlämnad 6 juli med cirka 4 månaders behandlingstid.

Uppskattade kostnader, (2023-09-14 innan offert) 

 • Installation: Vi uppskattar en kostad på 10.000 – 15.000 kr per laddbox. OBS! Detta är en preliminär kostnad som kommer att justeras baserat på antal intresserade hushåll samt totalpris för elinstallation. Om man väljer att vänta kan man skaffa laddbox senare, men då till högre kostnad. Laddboxen kommer alltid att behöva installeras via samfälligheten.
 • Laddning: Självkostnadspris för användning + en administrationskostnad till leverantören av laddboxlösningen. Uppskattad till 2,5 kr/kWh + administrationskostnad (50-100 kr per månad?). Typisk förbrukning: 2,4 kWh/mil => 6 kr/mil.

Intresserad av en laddplats i ditt garage? Klicka på knappen nedan för att anmäla intresse.

Intresserad av en laddplats i ditt garage?

Anmäl ditt intresse här:

Hyreslägenheter hanteras separat av Förbo