Hoppa till innehåll

Kallelse till kompleterande årsstämma

En kompletterande årsstämma kommer att hållas den 28 Juni kl 18.00 för de tre återstående och ajournerade frågorna §6 ,7 och 8. Årsstämman kommer att hållas digitalt, via Microsoft Teams.

  • § 6 – 2022 års resultaträkning
  • § 7 – Revisorernas berättelse
  • § 8 – Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2022

Instruktioner för att ansluta till årtsstämman

Anslut från datorn, mobilappen eller rumenheten
Klicka här för att ansluta till mötet https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTRiYWYxNTktZDMyMy00ZDVlLTg3NzUtMTJhNDg5ZTM1MTc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225863d5c1-7574-4775-a014-6c03ee53fabe%22%2c%22Oid%22%3a%2227be0437-eca4-46a0-9885-378967f9af6a%22%7d

Mötes-ID: 384 947 011 703
Lösenord: jDK3JF

Ladda ned Teams https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app | Anslut på webben https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting

Läs mer https://aka.ms/JoinTeamsMeeting | Mötesalternativ https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=27be0437-eca4-46a0-9885-378967f9af6a&tenantId=5863d5c1-7574-4775-a014-6c03ee53fabe&threadId=19_meeting_ZTRiYWYxNTktZDMyMy00ZDVlLTg3NzUtMTJhNDg5ZTM1MTc4@thread.v2&messageId=0&language=sv-SE