Hoppa till innehåll

Protokoll takbesiktning

Nu ligger protokollet från takbesiktningen på hemsidan tillsammans med bilder och förklaringar. Vi påminner också om att detta är sista gången samfälligheten genomför denna typen av besiktning. I fortsättningen ligger ansvaret på respektive radhusägare eftersom radhusen är friköpta och taken är varje husägares ansvar.
https://new.stommen.se/samfalligheten/viktiga-dokument/