Hoppa till innehåll

Vad innebär ett uppdrag i styrelsen?

Fredrik Ahlstrand är en av styrelsens nyaste medlemmar och blev invald som suppleant vid årsstämman i april 2019. Fredrik bor i ett radhus i Norra Stommen tillsammans med sin fru och två barn. Efter att ha bott drygt fyra år i området vill han dra sitt strå till stacken och engagera sig i samfälligheten.

Varför valde du att engagera dig i styrelsen?

Jag arbetar med verksamhetsutveckling inom idrott, framförallt fotboll och har varit verksam i idrottsföreningar i stora delar av mitt liv. För mig känns det självklart att alla i en samfällighet behöver turas om med det som behöver göras utifrån det man kan bidra med. Man kommer långt med engagemang! Det är ett kollektivt och gemensamt intresse för oss radhusägare att ta hand om samfälligheten och dess utveckling. Indirekt påverkar det också värdet på våra fastigheter.

Vad hade du för önskemål som ny styrelsemedlem?

Jag uttryckte att jag var särskilt intresserad av att arbeta med Stommens utemiljö och jag är nu med i gruppen som ansvarar för det. Jag kommer också att hjälpa till med hemsidan eftersom jag har viss erfarenhet av det sedan innan. Jag ser det som en styrka att styrelsen är mån om att tillvarata de kompetenser som finns i gruppen.

Vad skulle du vilja åstadkomma i området?

En vision är att göra utemiljöerna i Stommen ännu mer barnvänliga. Då tänker jag först och främst våra öppna ytor som skulle kunna bli tydligare aktivitetsytor för kreativa lekar och spontanidrott.

Hur har du upplevt de här månaderna i styrelsen?

Det är ett gott gäng med många olika personligheter och kunskaper. Jag är glatt överraskad över hur positiva och framåtsyftande alla är. Det finns ett driv och ett samarbete för att utveckla samfälligheten. En del har varit med lite längre och så är vi några nya. Det är jätteviktigt för hållbarheten i engagemanget att ha rullians i styrelsen. Tidigare när jag hade en mer passiv roll i samfälligheten kunde jag inte heller räkna med att kunna påverka olika frågor. Nu när jag klivit in och ger en del av min tid till det här har jag också möjlighet att lyfta mina åsikter i olika frågor.