Hoppa till innehåll

januari 2024

Anmälan för installation av laddbox i garaget

Arbetet med att ta fram en säker och ekonomisk lösning för laddning av elbilar i garagen är klart och det är dags att samla in bindande anmälan från hushållen.

För att det ska vara enkelt att hitta all information samt att anmäla sig har vi satt upp en ny sida för projektet. På sidan hittar du avtal med exakta kostnader, instruktion för hur du anmäler dig, vanliga frågor och svar samt inbjudan till ett informationsmöte.

Följ länken för att komma till sidan om laddning av elfordon i garagen.

Uppdatering om laddning av elfordon i samfällighetens garage

Vi i styrelsen är mycket stolta och glada över att kunna presentera en lösning för laddning av elbilar och andra elfordon i garagen. Målet har varit att alla som vill ha en laddbox i sitt garage ska kunna skaffa det, på ett säkert och billigt sätt.

Vi har tagit fram en lösning med följande förutsättningar:

 • Uppgraderad elkapacitet med rätt dimensionerad eldragning samt säkra uttag.
 • Godkända laddboxar.
 • En betallösning som registrerar och hanterar mängden el som varje anslutet hushåll laddar samt hanterar betalning.

Införande av laddning

 1. Styrelsen har ansökt om och fått beviljat 50% av kostnaden för fas 1 från Naturvårdsverket.
 2. Styrelsen har undersökt totalkostnaden för installationen och valt Elaway som leverantör.
 3. Genom en enkät har styrelsen identifierat intresse från över 50 hushåll.
 4. Styrelsen har räknat ut kostnaden per hushåll och kommer skicka ut konkret erbjudande till alla under Januari 2024.
 5. Styrelsen kommer att samla in bindande beställningar från hushållen som accepterar erbjudandet.
 6. Styrelsen kommer att se till att installation genomförs, vilket förutsätter att garagen rensas där installationen kommer göras.

Kostnader

Kostnader uppskattade 2024-01-19 efter utvärderande av offerter:

 • Kostnad för installation av laddbox: Maximalt 9 900 kr per laddbox om man väljer att gå med nu i fas 1. Om man väljer att vänta kan laddboxen installeras senare, men till en högre kostnad. Laddboxen måste alltid installeras via samfälligheten.
 • Laddningskostnad: Samfälligheten strävar efter att laddningen ska motsvara samfällighetens elkostnad per kWh, vilket inkluderar årsavgift, kostnader för elnät, elhandelsavgift, elcertifikat, elskatt och moms.

  Samfälligheten bestämmer om priset skall vara fast eller rörligt.

  Samfälligheten förbehåller sig rätten att kunna lägga på ytterligare en rörlig kostnad på max 0,50 kr/kWh för framtida underhåll av laddinfrastrukturen, om så skulle behövas.

  För att kunna använda sin laddare måste andelsägaren teckna och betala för ett Månadsabonnemang med Elaway för 69 kr inklusive moms per månad per användare. Om en andelsägare vill investera i en laddbox i fas 1 men inte behöver ladda ännu, kan man vänta med att aktivera Månadsabonnemanget (ingen rörlig kostnad i detta fall).

Vanliga frågor

Kommer det finnas besöksparkeringar med laddmöjligheter?
Nej, inte i fas 1. Naturvårdsverkets bidrag gäller endast för laddlösningar till de boende.

Kan man slippa Månadsavgiften om man vill vänta med att aktivera laddboxen?
Ja, det är möjligt att vänta med att aktivera Månadsabonnemanget med Elaway och slippa avgiften.

Ingår laddsladden i priset?
Nej, den får man köpa på egen hand. Vissa fordon säljs med laddsladd men exakt vilken längd som behövs kommer att bero på boxens exakta placering och spikas inför installation.

Samfälligheten undersöker även möjligheten att köpa laddsladdar till ett reducerat pris. Mer information om detta kommer senare.

Kommer samfälligheten äga laddboxen?
Ja, i början kommer samfälligheten äga laddboxen för att kunna utnyttja Naturvårdsverkets bidrag. Senare kommer ägandet av laddboxen övergå till andelsägaren. Laddboxen kommer att installeras som en fast elektrisk installation, så om andelsägaren behöver flytta med laddboxen i framtiden, krävs hjälp av en certifierad elektriker. Laddboxen kommer att öka värdet på radhuset.

Vilken garanti gäller för laddboxen? 
Styrelsen har förhandlat fram en förlängd garanti på 8 år för laddboxen, jämfört med den normala garantitiden på 2 år.

Kan man välja valfri plats för laddboxen i garaget? 
Det kommer att finnas en standardplacering för laddboxen i garaget. Eftersom det är möjligt att starta laddningen utan att behöva ta sig fram till laddboxen, så genom att koppla in en laddsladd som arrangeras så att laddkontakten hamnar nära bilens laddlucka, så har boxplaceringen mindre betydelse. Om det trots detta behövs en alternativ placering kommer man kunna köpa till det mot extra kostnad.

Vart kan jag få svar på andra frågor? 
Styrelsen planerar att kalla till ett informationsmöte i februari där ytterligare frågor kan besvaras.