Hoppa till innehåll

Laddning av elfordon i garagen

Här samlar vi all information om projektet för installation av en säker och ekonomisk lösning för laddning av elfordon i våra garage.


2014-02-26: Tidsplan, förberedelse och installation – gäller samtliga radhusägare

Nu en plan tagits fram för installation av laddinfrastrukturen.

Steg 1: Elinstallation – gäller samtliga radhusägare

Elinstallationen kommer genomföras den 4:e – 14:e mars, se Tidplan nedan för exakta datum.

På kartorna nedan ser du de garagenummer som står i Tidsplanen.


Hur du förbereder för elinstallation
Dragning av el i respektive garagelänga kommer att göras i taket 90 cm från bakre väggen. Detta kommer att ske på varje garageplats oavsett om laddbox skall installeras eller inte. Detta innebär att varje garageplats måste vara tillgänglig under de dagar som anges i tidsplanen nedan. Med tillgänglig menas att garaget måste vara fritt från föremål enligt grönt område i figur 1. Detta gäller samtliga radhusägare. Under perioden som elarbete skall pågå kan inte en bil vara parkerad i garaget.

Figur 1: Frigör garagen enligt grönt fält för installation av laddinfrastruktur. Gäller samtliga Radhusägare.

Om garaget inte är tillgängligt enligt Tidplanen nedan, debiteras radhusägaren 500:-/h för urstädning och återställning. Elektrikern behöver tillgång till nuvarande elinstallation i respektive garage och om ni har en elcentral i ert garage behöver elektrikern ha tillgång till den. Detta gäller en garageplats närmast gaveln i vissa garagelängor. Ni ser om ni har en elcentral i ert garage om ni tittar på gavelväggen i garaget. När elektrikerna är klara i din garagelänga, kommer de att meddela er genom att tejpa upp en lapp med ”Klart” på garaget längst till höger och längst till vänster.

Kontaktinformation
Frågor angående dragningen av elen för laddinfrastrukturen eller dylikt kan ställas till:

 • Johan Johnsen 0708 840631, Samfälligheten
 • Gustav Sander 031 918697, Samfälligheten
 • Jim Åberg 010 762 40 76, Curator som representerar Elaway
Steg 2: Installation av laddboxar – gäller endast radhusägare som har beställt laddbox

Om ni skall ha laddbox på er garageplats kommer elektrikerna vara i ert garage 2 gånger. Första gången när arbetet med ny kabelmatning sker i taket, och sedan för att montera laddboxen på bakväggen. Skall ni inte ha laddbox monterad är arbetet slutfört efter första tillfället. Inför laddboxinstallationen planerad till vecka 12 och vecka 13, kommer ny information skickas ut till de som skall ha laddboxar. Övriga berörs inte.


Informationsmöte och frågor

Det har blivit dags att samla in bindande anmälan från hushållen. Det för att vi behöver veta hur många laddboxar som ska beställas. För dig som är intresserad av en laddbox och vill ha mer information eller har frågor gör så här:

 1. Delta i informationsmötet om laddning av elfordon där styrelsen kommer att gå igenom hur det kommer att fungera. Mötet är torsdag den 15:e februari klockan 19:00 i Servicehus 4 (S4). Här får du en muntlig genomgång av lösningen samt chans att ställa frågor.
 2. Ta del av avtalet, här hittar du skriftlig information av lösningen samt uppgifter om kostnader. Klicka här för att läsa avtalet.
 3. Skicka eventuella frågor eller funderingar till styrelsen via e-post på adressen styrelsen.stommen@gmail.com. Du kan såklart ställa dina frågor på informationsmötet också.
 4. Håll koll på den här sidan för mer information.
  Frågorna och svaren från mötet och mail kommer att publiceras här så att alla kan ta del av dem.

Anmälan

Har du bestämt dig och vill få en laddbox installerad i ditt garage nu i denna fas 1 gör du så här:

 1. Lämna in påskrivet avtal senast den 18:e februari 2024. Vi behöver veta hur många laddboxar vi ska beställa senast det datum.

  Du ska ha två kopior av avtalet för underskrift. Du kan antingen ladda ner avtalet här och skriva ut eller vänta några dagar så kommer de i din brevlåda. Den ena kopian behåller du själv medan den andra ska du lämna i brevlådan på Servicehus 2. Du kan även lämna den direkt till styrelsen på informationsmötet. Avtalet är bindande och börjar gälla så fort det lämnats in.
 2. Betala 9.900 kr till Samfällighetens bankkonto hos Swedbank senast den 29:e februari 2024.

  Kontonummer: 8105-9, 814 320 804-2. Meddelande: ange Er adress.

  Vid försenad betalning debiteras en årlig dröjsmålsränta på 8%.

Frågor och svar

Här samlar vi alla frågor och svar som kommer upp på informationsmötet eller via e-post.

2024-02-16: Om jag går med senare, kommer jag att få samma typ av laddbox? Hur blir det om den typen av box inte finns tillgänglig längre?
Ja du måste ha en likadan laddlbox om du går med senare. Visar det sig att den laddboxen har slutat att tillverkas kommer styrelsen hitta ersättningsalternativ som fungerar.

2024-02-16: Om man inte vill ha laddbox nu men senare, hur gäller då och vad kan det komma att kosta?
För att laddningen skall kunna fungera så måste samma typ av laddbox användas, Samfälligheten måste involveras och kommer ta ut en anslutningsavgift på i storleksordningen 1000 kr.

Elaways måste involveras och lämpligtvis går man genom Elaway för att få rätt typ av laddbox installerad. Än så länge kan man utnyttja Grön Teknik bidrag, vilket är ett slags rotavdrag, om man uppfyller kriterierna enligt skatteverket. Om man googlar kostnaden för Zaptec Pro så erbjuds laddbox och installation typiskt från 10 800 kr inklusive 50% bidrag genom Grön Teknik.

2024-02-16: Om man skall stå för laddboxen själv då antar jag att man kan få rotavdrag? 
Se ovan

2024-02-16: Om man inte vill ha laddbox nu men senare, kommer man kunna ordna det då själv? 
Se ovan

2024-02-16: Hur fungerar det om man säljer huset inom snar framtid? 
Planerar du att sälja ditt hus det kommande året, innan ägande av boxen har övergått till dig få du höra av dig till styrelsen så hittar vi en lösning.

2024-02-16: Betalning och debitering för laddningen, hur fungerar det?
Du registrerar ditt betalkort i Elaways app. Betalning sker därefter genom appen.

2024-02-16: Vilka garage kommer ni att börja med och när?
Installationen kommer att ske i två steg: 

 1. Installation av elkablar i alla garage
 2. Installation av laddboxar i specifika garage

Vi har inga exakta datum än men siktar på att genomföra bägge stegen i mars. Innan dess kommer vi att lägga ut information i brevlådan samt på hemsidan med exakta datum samt hur du förbereder ditt garage för installation.

2024-02-16: Varför kan man inte installera laddstolpar i alla garage? Så att det blir uppbyggd på rätt sätt från början. Vi har ingen elbil nu, kanske skaffar om 3-5 år men det är ingen idé att vi skall stå för 10.000 när vi inte ens kommer ha någon nu. Om kostnaden sprids ut på alla boende så blir det inte så hög kostnad. 
I dagsläget ansåg vi det mer rimligt för de boenden som vill ha en laddstope att bekosta den själva. Alternativet hade inneburit ett betydligt större projekt som tog längre tid samt en förhöjd kvartalsavgift för den majoritet av boenden som inte vill ha laddstopar.

2024-02-11: Har hört att man kan få laddbox installerad mycket billigare. Varför måste vi betala 9 900 kr?
En Villaägare med egen el-central, egen mätare och eget el-abonnemang, kan få en laddbox installerad från cirka 5000 kr och efter bidrag, givet ett begränsat avstånd från el-central till laddboxplaceringen, och förutsatt att man exempelvis inte behöver gräva ner ny kabel i marken. Det är dock en helt annan förutsättning än för en Bostadsrätt eller Samfällighet. Vi har 7 el-centraler som försörjer 253 garageplatser i 23 olika garage. För en Samfällighet krävs det en systemlösning inklusive kompatibla laddboxar som kan hantera att flera laddar samtidigt, en fungerande betalningstjänst samt att fler laddboxar skall kunna kopplas in till systemet i framtiden. Vi har kartlagt förutsättningarna för vår Samfällighet. Vi har studerat andra Samfälligheters och Bostadrätters laddprojekt. Vi har tagit in offerter från det leverantörer som verkat mest lovande och som tidigare vunnit andra upphandlingar. Vi har förhandlat och valt den bästa lösningen till ett konkurrenskraftigt pris. Om bidraget försvinner kommer det bli avsevärt dyrare att installera en laddbox.

2024-02-11: Hade det blivit billigare att installera laddboxar på alla platser på en gång?
Vi handlar upp 60 till 80 laddboxar och får viss prisfördel av denna mängd. Även om priset/laddbox kunnat bli ytterligare något lägre om vi handlat upp ännu fler, så bygger denna lösning på att andelsägare på egen bekostnad skall kunna ladda sitt fordon. Därmed handlar vi endast upp så många laddboxar som andelsägarna vill ha och är villiga att betala för. Vi passar dock på att skapa en laddinfastruktur i garagen som gör att samtliga radhusägares och ett stort antal av Förbos garageplatser är förberedda för en laddbox i framtiden.

2024-02-01: Kan jag koppla min elförbrukning för laddning i garaget till mitt eget elavtal?
Nej. Elförbrukning i garagen går på Samfällighetens elavtal. Vi kommer se över elavtalen för att försöka minimera elkostnaden. Samfällighetens elkostnader för laddning kommer betalas av de som laddar.

2024-02-01: Kommer den fasta avgiften till Härryda Energi öka nu när flera kommer ladda sina bilar?
Ja, i fas 1 kommer vi öka kapaciteten i våra el-centraler så mycket som behövs för uppskattat behov i fas 1 och detta kan göras utan att behöva betala för nya matarkablar in till el-centralerna från Härryda Energi. Den ökade fasta kostnaden kommer bakas in i den rörliga kostnaden för de som laddar. De som inte laddar kommer inte få ökade elkostnader.

2024-02-01: Laddboxen som valts är dimensionerad för upp till 22 kW. Kan jag ladda med så hög effekt?
Nej, 22 kW kommer aldrig att kunna användas. Denna laddbox är vald av andra skäl. I denna första fas 1 kommer laddning i 17 garage förberedas och matas via totalt 7 elcentraler med i storleksordningen 15 kW/elcentral. Enligt enkät kommer cirka 10 laddboxar beställas per elcentral, men endast 2-4 laddboxar/elcentral kommer aktiveras direkt då inte alla har skaffat laddbara fordon ännu. Eftersom tillgänglig effekt fördelas på de som laddar, kan man få tillgång till 15 kW om man är ensam om att ladda. Är man 3 samtidigt får man tillgång till 5 kW. I framtiden när alla 10 laddboxar/el-central är aktiverade blir det 1,5 kW/laddbox om alla laddar samtidigt hela natten. 1,5 kW i 12 timmar blir 18 kWh, vilket motsvarar cirka 7,5 mil. Få PHEVar har den räckvidden och kommer därmed inte behöva ladda hela natten. När/om ytterligare hoppar på ännu längre fram i framtiden kommer kapaciteten in till elcentralerna behöva ökas ytterligare, men det kommer göras när det behövs då det kommer kräva kraftigare kablar från Härryda Energi. 

Typisk tillgänglig laddeffekt kommer vara 3-5 kW/laddbox. När fler har skaffat laddbar bil kan typisk laddbar effekt 1,5-3 kW/laddbox. Minst 1,5 kW kommer alltid finnas tillgängligt, men blir effekten ofta begränsad till nära 1,5 kW så kommer vi se till att beställa kraftigare kablar från Härryda Energi. En rörlig kostnad på max 50 öre/kWh kommer läggas på elkostnaden och fonderas för framtida kostnader kopplade till eventuella uppgraderingar av kablar från Härryda Energi.

2024-02-01: Varför har vi en valt laddbox som klarar 22 kW, när vi aldrig kan ladda med 22 kW?
En laddlösning för Samfälligheter och Bostadsrätter där många skall kunna ladda, krävs att all tillgänglig kapacitet i elnätet används effektivt och strömmen fördelas dynamiskt mellan alla laddstationer. Zaptec Pro ligger i framkant när det kommer till att utnyttja tillgänglig el effektivt, tack vare ett unikt sätt att balansera mellan enfas- och trefasladdning kan laddsystemet utnyttja tillgänglig ström på ett optimalt sätt. Den unika fasbalanseringen och inbyggd lastbalansering gör att det inte behövs extra stora huvudsäkringar eller helt nya kraftigare matarkablar in till el-centralerna från Härryda Energi i fas 1. Systemet har också inbyggd jordfelsbrytare och integrerade säkringar. En utbyggbar Zaptec Pro installation innebär att vi redan nu förbereder samtliga radhusägares garageplatser och flera av Förbos garageplatser för elbilsladdning, på så vis sparar vi installationskostnader i garagen eftersom det blir lätt att sätta upp fler laddboxar i takt med utökat behov. Laddboxen Zaptec Pro är uppgraderade med 4G vilket gör att de ständigt är uppkopplade och kan kommunicera med varandra. Den inbyggda 4G LTE-M kopplingen från Telenor säkerställer att programvaran alltid är uppdaterad och synkas med molntjänsten Zaptec Portal. Zaptec Pro representerar kvalitet och säkerhet med inbyggt skydd som kontinuerligt övervakar produkten genom integrerade sensorer som mäter temperatur, överström, restström och fukt. Produkten har genomgått externa tester för att bekräfta överensstämmelse med alla säkerhetskrav enligt IEC 61851-1 och IEC 60364, och den levereras med en förlängd åttaårig garanti genom Elaway.

2024-02-01: Vad gör jag om jag någon gång ibland kommer hem med tomt batteri i min elbil och behöver åka långt nästa dag?
Du kommer ju alltid få in minst motsvarande drygt 7 mil och kan ju alltid välja att snabbladda på vägen. Om du vill undvika snabbladdning på vägen så kan man använda en av Härryda Energis laddplatser i Södra Stommen på 22 kW för 5 kr/kWh. Dessa bör ofta vara lediga när möjligheten att ladda i garagen är på plats. Skulle du ha frekvent behov av högre effekt, så kan du alltid ta kontakt med styrelsen så kan vi undersöka möjligheterna för att allokera mer effekt och vad i så fall den extra kostnaden för detta skulle bli.

2024-02-01: Vad ingår i de 69 kr/månad som jag måste betala så länge mitt abonnemang är aktiverat?
– Betalningshantering
– Kundservice
– Proaktiv övervakning av laddboxarna.
– Fri data förbrukning (4G) för nödvändig kommunikation mellan Laddboxar och molntjänsten Zaptec Portal
– Elaways App för användare (IOS/Android)

2024-02-01: Finns det inget billigare sätt än 69 kr i månaden och vad händer om priset går upp?
Styrelsen har i dagsläget inte förutsättningar att hantera och administrera detta. Av alla leverantörsalternativ var Elaways 69 kr/månaden lägst av alla andra alternativ. Vi försökte få med i kontraktet att detta pris skulle gälla över minst åtta år. Vi lyckades inte med det, men har fått löfte från Elaways VD att inga höjningar av månadsavgiften är planerad, annat än möjligtvis kompensering för inflation. Om priset mot förmodan skulle höjas till orimlig nivå kan avtalet sägas upp och läggas ut på någon annan.

2024-02-01: Var någonstans är standardplaceringen och hur stor är kostnaden för en annan placering?
Detta är ännu inte 100% bestämt, men med största sannolikhet längst in i garaget på bakre väggen till höger eller vänster beroende på vart kopplingsdosan hamnar som två garage kommer dela på. Det ingår bara 2 meter kabel från kopplingsplint till laddboxen. Vi återkommer med info så fort detta är bestämt. Extra kabel kommer kosta 260 kr/metern och om inte det nya stället har en stabil vägg nödvändig för fast elektrisk installation så kommer detta behöva förberedas till ytterligare kostnad.

2024-01-19: Kommer det finnas besöksparkeringar med laddmöjligheter?
Nej, inte i fas 1. Naturvårdsverkets bidrag gäller endast för laddlösningar till de boende.

2024-01-19: Kan man slippa Månadsavgiften om man vill vänta med att aktivera laddboxen?
Ja, det är möjligt att vänta med att aktivera Månadsabonnemanget med Elaway och slippa avgiften.

2024-01-19: Ingår laddsladden i priset?
Nej, den får man köpa på egen hand. Vissa fordon säljs med laddsladd men exakt vilken längd som behövs kommer att bero på boxens exakta placering och spikas inför installation.

Samfälligheten undersöker även möjligheten att köpa laddsladdar till ett reducerat pris. Mer information om detta kommer senare.

2024-01-19: Kommer samfälligheten äga laddboxen?
Ja, i början kommer samfälligheten äga laddboxen för att kunna utnyttja Naturvårdsverkets bidrag. Senare kommer ägandet av laddboxen övergå till andelsägaren. Laddboxen kommer att installeras som en fast elektrisk installation, så om andelsägaren behöver flytta med laddboxen i framtiden, krävs hjälp av en certifierad elektriker. Laddboxen kommer att öka värdet på radhuset.

2024-01-19: Vilken garanti gäller för laddboxen? 
Styrelsen har förhandlat fram en förlängd garanti på 8 år för laddboxen, jämfört med den normala garantitiden på 2 år.

2024-01-19: Kan man fritt välja plats för laddboxen i garaget? 
Det kommer att finnas en standardplacering för laddboxen i garaget. Eftersom det är möjligt att starta laddningen utan att behöva ta sig fram till laddboxen, så genom att koppla in en laddsladd som arrangeras så att laddkontakten hamnar nära bilens laddlucka, så har boxplaceringen mindre betydelse. Om det trots detta behövs en alternativ placering kommer man kunna köpa till det mot extra kostnad.