Hoppa till innehåll

stommen

Brevlåda söndersprängd

I tisdags 21/10 inträffade en väldigt allvarlig incident! En brevlåda till ett radhus i Södra Stommen sprängdes i bitar. Av smällen att dömma var det en ganska kraftig laddning som detonerade. Gärningsmannen lämnade platsen på moped.

En händelse av denna art skulle kunna medföra en fullskalig radhusbrand med oerhörda konsekvenser. Händelsen är polisanmäld.

Ny hemsida på gång

Som ni kanske lagt märke till så är det en del funktioner på hemsidan som inte längre fungerar. Inom kort kommer en ny uppdaterad hemsida på denna webbadress.

Kort sammanfattning från styrelsemötet 6/10

LÄNGAOMBUD
Delar av styrelsen hade ett möte med längaombuden, där samtliga 16 längor var kallade. 5 st radhuslängor närvarade, vilket får sägas vara dålig uppslutning. Följande längor har längaombud: RS1 17-26, RS2 45-54, RB4 115-123, RS5 178-186, RS8 300-310.

Ni som inte är representerade måste se till att välja längaombud omgående. Kontakta områdesvärden så för han in det i listan över längaombud, denna lista hittar ni på hemsidan under fliken ”SAMFÄLLIGHETEN”. Styrelsen vill i framtiden få till en dialog och ett närmare samarbete med de boende i Stommen, därför kommer vi försöka få informationsflödet att gå via de valda längaombuden. Detta gäller såklart även information i motsatt riktning.

INFO
Det har förekommit inbrott i några garage. Styrelsen uppmanar alla garageinnehavare att låsa sina garage ordentligt. Är ett garage olåst kan man ta sig in i alla garage i längan så var noga med att låsa efter er.

Höststädningen äger rum lördagen den 8/11 kl 10.00. Ett speciellt utskick kommer att göras kring detta,då vi planerar att göra en del riktade åtgärder vid respektive gård/lekplats/städområde.

Vid nästa styrelsemöte hoppas vi kunna ha en offert kring fiber att presentera.

EKONOMI
Ekonomin ser bra ut när endast 3 månader av 2014 återstår. 

MARK & MILJÖ 
Rabatterna vid NS 221-238 samt NS 239-251 
kommer att göras i ordning inom kort. Mark & Miljö har haft möten med Kommunen, som är ansvarig för att arbetet utförs. En rad missförstånd inom Kommunen har lett till att arbetet dröjt, tyvärr.

BYGG 
Takarbeten på de garagelängor som skall läggas om slut
förs under september-oktober.

Fönsterbyten på servicehusen planeras. Materialet kostar ca 75.000:- till samtliga servicehus, arbetet skulle kosta ca 200.000:- om man tar det på entreprenad (enligt offert).

Byggruppen planerar att genomföra fönsterbyte på Servicehus 3  i egen regi under städdagen 8/11. Vi behöver få in snickarkunniga som är intresserade av att hjälpa till.
Hör av er till områdesvärden via mejl om du/ni är intresserade.


Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 3/11.

Trädfällning

Arbetet med att fälla dom träd som enligt inventeringen 2013 skall ner sker fortlöpande.

Träd som är kvar att ta ner under vintern 2014-2015 är:

  • Kastanjerna mellan garagen i S:a Stommen (2st).
  • Björk vid lekplats S1.
  • Tujor runt Servicehus S5 (Samtliga).
  • Björk vid stora gräsmattan Rs9.
  • Björkar (2st) vid pulkbacken G23.

/ Mark & Miljögruppen

Kort sammanfattning från styrelsemötet 8/9

Asfalteringen är färdig runt L3-Rb2 samt runt lite övriga
ställen som brunnar mm. Nästa år är målet att asfaltera
det största parkeringsområdet i Södra Stommen, samt
kanske även 1-2 gångvägar, om ekonomin tillåter.

Städdagen bestämdes till lördagen den 8 november kl 10.00.
Mark & Miljögruppen arbetar fram ett arbetsförslag till 
respektive städområde, och försöker knyta ansvariga till 
detta. Info kommer att gå ut separat om detta lite senare.

Ekonomin ser bra ut när endast 4 månader av året återstår.

Angående fiber så hoppas vi ha en offert från 
Härryda Fiber tills nästa styrelsemöte att 
ta ställning till.

Styrelsens intentioner är att få igång längaombuden igen, 
och förhoppningsvis kan vi kalla de till nästa styrelse-
möte som äger rum måndagen den 6/10. Info kring 
längaombuden/förfarandet kommer separat lite senare.

Kort sammanfattning från styrelsemötet 11/8

Mötet började med en rundvandring med fokus på byggnader!
En del fönsterbyten är aktuellt på servicehusen. Vissa 
garagetak skall bytas.

Krister Lundgren på Förbo fortsätter att undersöka angående
en eventuell inkoppling på det kommande fibernätet!

Mark & Miljö lägger under hösten focus på trädfällning samt
lekplatser.

Energiförbrukningen ligger på en låg nivå, vilket är gynnsamt
när vi snart går in i kallare månader. 

Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 8 september.

Kort sammanfattning från styrelsemötet 5/5

IP Only informerade om fiberprojektet i Härryda Kommun!
Styrelsen diskuterar vidare på junimötet och kan 
förhoppningsvis komma fram till ett förhållningssätt.
Mer info om detta efter junimötet!

En del inbrott i Landvetter samt i övriga Kommundelar
den senaste perioden. Grannsamverkan samt larm 
rekommenderas från styrelsens sida.

En värmeväxlare till varmvattnet kommer att behöva 
bytas inom kort. Ca 100 hushåll kommer att beröras 
i 2 dagar, mer om det när det närmar sig.

Efter årsstämman diskuterades bl a om man kunde
lägga upp mer statistik på vår hemsida rörande 
ekonomi/energi mm. Detta kommer att ske
när vår nya hemsida är klar. Arbetet med den
pågår för fullt.

Den nya hemsidan kommer att få ett modernare stuk, 
och det kommer att bli enklare att lägga upp text, bilder
samt andra filer, allt för att ni boende skall få ta del av 
så mycket information som möjligt gällande vårt område.

Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 9/6 kl 18.30

cheap jerseys wholesale jerseys cheap mlb jerseys wholesale nfl jerseys

Kort sammanfattning från styrelsemötet 1/4

Förslag på ny styrelse är klar och presenteras på årsstämman som äger rum den 22/4 kl 19.00 vid Landvetterskolans matsal.

Viss trädfällning har Helpful påbörjats i området enligt Mark & Planning Miljö´s tidigare inventering.

Nytt ett-årigt skötselavtal gällande rabatter är klart.

Städdagen äger quien rum cheap mlb jerseys lördagen den wholesale jerseys 12/4 kl 10.00-12.00.

Förbos Stellenangebote hyror för 2014 är klara, mer om det finns att läsa på Förbos 3/3 hemsida!

Härryda Kommun har tagit över skötseln på dom tre långa rabatter som löper längs cheap MLB jerseys gångvägen som går från Lunnaskolan Estrogen till Landevi. Dom två rabatter närmast Landevi wholesale jerseys kommer att få ett nytt utseende.

Nästa styrelsemöte 5/5 kl 18.00

Kort sammanfattning från styrelsemötet 3/3

En del klotter runt Landvetter den senaste tiden, så även i vårt of bostadsområde. Även en del rapporter om stulna registreringsskyltar till bilar har kommit in, så håll lite koll.

Ekonomin ser bra ut när dom två tyngsta cheap jerseys China månaderna beträffande fjärrvärmen har gått. Styrelsen diskuterade budgetförslag som skall bifogas kallelsen, och budgeten skall spikas på nästa möte.

Förbo rapporterar om att inflyttning till deras nya område Anna-Lisas cheap jerseys Gård i Önneröd/Landvetter har påbörjats!

Mark & Miljögruppen har haft möte med Härryda Kommun angående dom två långa rabatter som löper parallellt med husen Ns 221-251. Kommunen äger den mesta marken vid rabatterna, cheap jerseys och kommer att hjälpa till att cheap jerseys göra i ordning dessa, och även då ha ett visst inflytande i hur dom skall se ut. Tanken är Website att det skall bli gräsmatta, träd samt vintergröna buskar cheap jerseys som en allé.

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen Higuain den 1 april.