Hoppa till innehåll

Eldningsförbud i Härryda kommun

http://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivbyggaboochmiljo/eldningsforbudiharrydakommun.5.54a8603415516884a261f969.html

Från och med söndag 5 juni råder eldningsförbud i Härryda kommun. Beslutet har fattats tillsammans med Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Partille och Lerum. På grund av en längre periods torka och ogynnsamt väderleksförhållande kan en brand i skog och mark bli mycket svår att hantera.

Förbudet gäller all typ av eldning och grillning på marken. Grillning i en för ändamålet framtagen grill, grillning vid en särskilt anordnad grillplats samt användning av spritkök omfattas inte av beslutet.

Det görs ingen skillnad på villatomt eller övriga markområden.

Räddningstjänsten uppmanar till mycket stor försiktighet vid all typ av aktivitet som kan orsaka brand i terrängen.

Kontakt

Per-Arne Larsson, säkerhetschef
031-724 64 03
per-arne.larsson@harryda.se

Lämna ett svar