Hoppa till innehåll

Hjälp oss spara energi och sänk kostnaden

Som du säkert vet pågår en energikris i Europa. Alla kan vi hjälpa till att minimera krisen genom att påverka vår egen el- och energianvändning. Använder du och dina grannar el och värme extra sparsamt gynnas alla. Vi i samfällighetens styrelse vill skicka med några tips på hur du kan spara el och värme hemma. Det allmänna tipset är att reflektera över hur du använder energin och till vad, kanske står vissa saker påslagna helt i onödan. 

Från 1 januari 2023 har vi blivit aviserade höjda kostnader enligt följande: 

  • Solör Bioenergi höjer priset på fjärrvärme, den fasta avgiften med 21,8% och den rörliga avgiften med 16,7 %. 
  • Härryda VA höjer taxan på vatten, fast och rörlig avgift med 13 %. 
  • Härryda Energi höjer nätavgiften, fast och rörlig avgift med 14 %. 

I dessa tider kan vi tillsammans göra stor nytta genom att försöka hålla nere våra gemensamma kostnader. Vi har en gemensam skyldighet att sköta sorteringen av avfallet och skötseln kring avfallsstationerna i området. Det är ju så att både värme -och avfallskostnaden är stora kostnader för oss gemensamt i samfälligheten så här kan vi alla bidra till att minska kostnaden genom att sköta det på ett bra sätt. Vi i styrelsen har tagit beslut om att stänga av bastun och fram till dess att signaler kommer om att energiproblematiken har avtagit så behöver vi alla var med och bidra solidariskt. 

Då vi på senare tid även sett en ökad energiförbrukning i våra garagelängor, vill vi passa på att påtala att det är absolut förbjudet att ladda sin elbil i garaget. Elnätet i garagelängorna är inte byggt för den typen av kapacitet vilket medför brandrisk. För kännedom tittar styrelsen på annan plats för möjlighet till elbilsladdning. 

Tack för att du är med och bidrar till ett prisvärt, fint och trivsamt bostadsområde! 

 /Styrelsen i Samfälligheten Stommen

Här hittar du informationen som PDF-filer: