Hoppa till innehåll

Nyheter

Kallelse till kompleterande årsstämma

En kompletterande årsstämma kommer att hållas den 28 Juni kl 18.00 för de tre återstående och ajournerade frågorna §6 ,7 och 8. Årsstämman kommer att hållas digitalt, via Microsoft Teams.

  • § 6 – 2022 års resultaträkning
  • § 7 – Revisorernas berättelse
  • § 8 – Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2022

Instruktioner för att ansluta till årtsstämman

Anslut från datorn, mobilappen eller rumenheten
Klicka här för att ansluta till mötet https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTRiYWYxNTktZDMyMy00ZDVlLTg3NzUtMTJhNDg5ZTM1MTc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225863d5c1-7574-4775-a014-6c03ee53fabe%22%2c%22Oid%22%3a%2227be0437-eca4-46a0-9885-378967f9af6a%22%7d

Mötes-ID: 384 947 011 703
Lösenord: jDK3JF

Ladda ned Teams https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app | Anslut på webben https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting

Läs mer https://aka.ms/JoinTeamsMeeting | Mötesalternativ https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=27be0437-eca4-46a0-9885-378967f9af6a&tenantId=5863d5c1-7574-4775-a014-6c03ee53fabe&threadId=19_meeting_ZTRiYWYxNTktZDMyMy00ZDVlLTg3NzUtMTJhNDg5ZTM1MTc4@thread.v2&messageId=0&language=sv-SE

Längaombud saknas!

Har du en god dialog med grannarna i din radhuslänga, är drivande och nyfiken på vad som händer i området? I slutet av maj är ett nytt längaombudsmöte planerat och vissa radhuslängor saknar fortfarande en länga-representant. Är du intresserad och bor i någon av följande längor, hör gärna av dig till styrelsen. Mejl: styrelsen.stommen@gmail.com

SS 37-44
SS 45-54
SS 65-73
SS 106-114
NS 300-310
NS 311-321

Viktig information – Till följd av tidigare vattenläcka

När vårt värmesystem startades upp efter senaste vattenläckan, skedde det med ett tryck tre gånger så högt som normalt. En ventil, stängd av Solör, skapade detta icke önskvärda förhöjda tryck. Det höga trycket i sin tur orsakade en vattenläcka hos en boende, när dennes handdukstork sprang läck och orsakade en översvämning.

Trycket är nu åter i normalläge.

Ny vattenläcka!

Vi stänger av varmvattnet för norra stommen 202-220 och 239-321.

Åtgärdat, Läcka värme/varmvattnet

Efter mycket om och men så har vi lyckats laga läckan provisoriskt. Vi har beställt nya kulvertar för att byta ut sträckan som är dålig men det tar ett par veckor innan vi får dem.

Det har kommit in mycket luft i systemet så ni kanske behöver lufta era radiatorer.

Uppdatering, Läcka värme/varmvattnet

Varmvattnet är igång i hela området.
Värmen har vi fått igång i 2 av 3 områden men vi jobbar för fullt med att få igång den igen. De som för tillfället inte får någon värme är södra stommen 1-87.
Vi har hittat en stor läcka som tyvärr kan bli svår att laga tillfälligt, men vi håller tummarna att rörmokarn får igång systemet idag.

Bastun öppnar 1:a maj

Goda nyheter! Den 1:a maj öppnar vi upp alla bastun i området Är du intresserad av att basta? Kika här för mer information om bastu.

Från styrelsen sida är vi himla glada över att elbristen är över och att bastun kan öppnas. Vi vill samtidigt flagga för att öppningsgraden kan ändras ifall det uppstår elbrist igen.

Påminnelse motioner

Påminnelse, glöm ej att sista dag för inlämning av motioner är den 28/2. Mejlas till: styrelsen.stommen@gmail.com

Områdesskötsel


Under 2023 kommer vi att ta ner ett antal stora träd i området, ett arbete som kommer fortlöpa även kommande år.

Anledningarna varierar, det kan bland annat handla om trädets ålder och storlek eller att det växer grenar över byggnader.

Återplantering av nya träd som är lågväxande och mindre allergiframkallande sker självklart löpande.